Từ khóa tìm kiếm: thực hành tiết kiệm

Thất thoát, lãng phí - "căn bệnh" nguy hại hơn cả tham nhũng

[VOV2] - Sáng 25/5, một trong những nội dung được Quốc hội thảo luận tại tổ là công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. Một số đại biểu cho rằng chống thất thoát, lãng phí cần được triển khai quyết liệt như chống tham nhũng

[VOV2] - Sáng 25/5, một trong những nội dung được Quốc hội thảo luận tại tổ là công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. Một số đại biểu cho rằng chống thất thoát, lãng phí cần được triển khai quyết liệt như chống tham nhũng

Tham nhũng là phần nổi, lãng phí là phần chìm

[VOV2] - “Tham nhũng, lãng phí là tệ nạn của một quốc gia. Tôi cho rằng tình trạng lãng phí hiện nay đã đang hình thành ở rất nhiều lĩnh vực. Nếu có thống kê đầy đủ có lẽ lãng phí tương đương như tham nhũng chứ không phải nhỏ”.

[VOV2] - “Tham nhũng, lãng phí là tệ nạn của một quốc gia. Tôi cho rằng tình trạng lãng phí hiện nay đã đang hình thành ở rất nhiều lĩnh vực. Nếu có thống kê đầy đủ có lẽ lãng phí tương đương như tham nhũng chứ không phải nhỏ”.

Có giảm được 10% biên chế trong năm 2021?

[VOV2] - Thảo luận về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ cần làm rõ sự lãng phí trong sử dụng con người, cán bộ. Bởi nhiều cơ quan, đơn vị đánh giá chỉ được 50% số cán bộ làm việc hiệu quả.

[VOV2] - Thảo luận về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ cần làm rõ sự lãng phí trong sử dụng con người, cán bộ. Bởi nhiều cơ quan, đơn vị đánh giá chỉ được 50% số cán bộ làm việc hiệu quả.

Họp chưa chắc đóng góp được gì nhưng có thể làm nghèo đất nước

[VOV2] - Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vẫn còn rất yếu so với kết quả đạt được và so với sự mong đợi của nhân dân. Hội họp, lễ lạt vẫn tổ chức tràn lan gây lãng phí lớn.

[VOV2] - Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vẫn còn rất yếu so với kết quả đạt được và so với sự mong đợi của nhân dân. Hội họp, lễ lạt vẫn tổ chức tràn lan gây lãng phí lớn.