Từ khóa tìm kiếm: tổ trưởng dân phố

Tuổi già, còn sức còn cống hiến

[VOV2] - Với suy nghĩ “tuổi già- còn sức còn cống hiến”, nhiều người cao tuổi đã tích cực đóng góp trí tuệ, công sức cho các hoạt động cộng đồng. Bằng kinh nghiệm, nhiệt huyết, họ đã phát huy vai trò của mình, đóng góp cho địa phương.

[VOV2] - Với suy nghĩ “tuổi già- còn sức còn cống hiến”, nhiều người cao tuổi đã tích cực đóng góp trí tuệ, công sức cho các hoạt động cộng đồng. Bằng kinh nghiệm, nhiệt huyết, họ đã phát huy vai trò của mình, đóng góp cho địa phương.

Những tổ trưởng dân phố tích cực phòng chống dịch Covid 19

[VOV2] - Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay, bên cạnh sự “xông pha” của lực lượng tuyến đầu là sự hỗ trợ nhiệt tình của các thành viên trong ban điều hành khu phố đặc biệt là tổ trưởng tổ dân phố

[VOV2] - Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay, bên cạnh sự “xông pha” của lực lượng tuyến đầu là sự hỗ trợ nhiệt tình của các thành viên trong ban điều hành khu phố đặc biệt là tổ trưởng tổ dân phố

Chuyện về ông tổ trưởng ứng dụng công nghệ thông tin phòng chống dịch Covid 19

[VOV2] - Việc thành lập nhóm zalo giúp ông Thịnh tổ chức quản lý, vận động bà con thực hiện tốt nguyên tắc 5K, có các hoạt động hỗ trợ kịp thời những người dân mất việc làm, gặp khó khăn trong đại dịch.

[VOV2] - Việc thành lập nhóm zalo giúp ông Thịnh tổ chức quản lý, vận động bà con thực hiện tốt nguyên tắc 5K, có các hoạt động hỗ trợ kịp thời những người dân mất việc làm, gặp khó khăn trong đại dịch.