Từ khóa tìm kiếm: tôn sư trọng đạo

Tết thầy: Sum vầy và sống lại kỷ niệm xưa

[VOV2] - Quây quần bên nhau, tâm sự về cuộc sống gia đình trong năm đã qua và những dự định sắp tới, Tết thầy vì thế mà trở nên ấm áp, thấm đượm tình thầy trò, trở thành một nét đẹp trong tâm thức của người Việt xưa nay.

[VOV2] - Quây quần bên nhau, tâm sự về cuộc sống gia đình trong năm đã qua và những dự định sắp tới, Tết thầy vì thế mà trở nên ấm áp, thấm đượm tình thầy trò, trở thành một nét đẹp trong tâm thức của người Việt xưa nay.

Trẻ hỗn hào là do tập nhiễm từ xã hội, từ người lớn

[VOV2] - TS. Giáp Văn Dương cho rằng, một nền giáo dục chưa trưởng thành lại tạo ra những người thầy chưa trưởng thành. Và, những người thầy chưa trưởng thành đó gặp những đứa trẻ chưa trưởng thành sẽ tạo ra một sự hỗn loạn như chúng ta đã thấy.

[VOV2] - TS. Giáp Văn Dương cho rằng, một nền giáo dục chưa trưởng thành lại tạo ra những người thầy chưa trưởng thành. Và, những người thầy chưa trưởng thành đó gặp những đứa trẻ chưa trưởng thành sẽ tạo ra một sự hỗn loạn như chúng ta đã thấy.

“Tôn sư trọng đạo” và những từ ngữ liên quan đến nhà giáo

[VOV2] - Có gì khác nhau giữa hai từ “nhà giáo” và “giáo viên”? Thành ngữ “Tôn sư trọng đạo” bắt nguồn từ đâu? Cùng nghe PGS.TS Trương Thị Nhàn – chuyên ngành Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Huế phân tích.

[VOV2] - Có gì khác nhau giữa hai từ “nhà giáo” và “giáo viên”? Thành ngữ “Tôn sư trọng đạo” bắt nguồn từ đâu? Cùng nghe PGS.TS Trương Thị Nhàn – chuyên ngành Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Huế phân tích.