Từ khóa tìm kiếm: tốt đời đẹp đạo

Giáo dân Trà Cổ hướng tới cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”

[VOV2] - Nhờ phong trào hiến đất mở đường, xứ đạo Trà Cổ, thành phố Móng Cái nhiều năm qua không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đây cũng là một trong những hoạt động điển hình thể hiện truyền thống “tốt đời, đẹp đạo”.

[VOV2] - Nhờ phong trào hiến đất mở đường, xứ đạo Trà Cổ, thành phố Móng Cái nhiều năm qua không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đây cũng là một trong những hoạt động điển hình thể hiện truyền thống “tốt đời, đẹp đạo”.

Lễ Phật đản: Chiêm nghiệm để “sống tốt đời đẹp đạo”

[VOV2] - Lễ Phật đản là một trong ba lễ lớn nhất trong năm của đạo Phật. Năm nay, Lễ Phật đản diễn ra vào ngày Rằm tháng Tư Âm lịch. Đây là dịp để những người con Phật ôn lại lịch sử của Đức Phật, chiêm nghiệm, sống theo lời dạy của Phật “tốt đời đẹp đạo”

[VOV2] - Lễ Phật đản là một trong ba lễ lớn nhất trong năm của đạo Phật. Năm nay, Lễ Phật đản diễn ra vào ngày Rằm tháng Tư Âm lịch. Đây là dịp để những người con Phật ôn lại lịch sử của Đức Phật, chiêm nghiệm, sống theo lời dạy của Phật “tốt đời đẹp đạo”