Từ khóa tìm kiếm: Trịnh Hòa Bình

Cuồng ghen và tội ác

[VOV2] - Chỉ vì ghen tuông mù quáng, một phút bốc đồng thiếu kiểm soát, nhiều đối tượng đã gây án mạng nghiêm trọng khiến hạnh phúc gia đình tan nát, để lại nhiều tổn thương cho gia đình và tự đẩy mình vào vòng lao lý.

[VOV2] - Chỉ vì ghen tuông mù quáng, một phút bốc đồng thiếu kiểm soát, nhiều đối tượng đã gây án mạng nghiêm trọng khiến hạnh phúc gia đình tan nát, để lại nhiều tổn thương cho gia đình và tự đẩy mình vào vòng lao lý.

Cái tình của lính

[VOV2] - Đất nước thanh bình, các cựu chiến binh vẫn luôn gắn kết với nhau qua ban liên lạc các cánh quân, luôn nhớ tới những đồng đội không về, tìm kiếm phần mộ các liệt sĩ, thăm hỏi thân nhân liệt sĩ, các đồng đội bị thương tật, ốm đau.

[VOV2] - Đất nước thanh bình, các cựu chiến binh vẫn luôn gắn kết với nhau qua ban liên lạc các cánh quân, luôn nhớ tới những đồng đội không về, tìm kiếm phần mộ các liệt sĩ, thăm hỏi thân nhân liệt sĩ, các đồng đội bị thương tật, ốm đau.

Việt Nam lần đầu tiên vào nhóm các nước có Chỉ số phát triển con người ở mức cao

[VOV2] - Xếp vị trí 117/189 quốc gia, vùng lãnh thổ về Chỉ số phát triển con người, Việt Nam lần đầu tiên vào nhóm các quốc gia có chỉ số cao. Đây là lợi thế, nhưng cũng đồng thời là áp lực, thách thức không nhỏ đối với quá trình phát triển quốc gia.

[VOV2] - Xếp vị trí 117/189 quốc gia, vùng lãnh thổ về Chỉ số phát triển con người, Việt Nam lần đầu tiên vào nhóm các quốc gia có chỉ số cao. Đây là lợi thế, nhưng cũng đồng thời là áp lực, thách thức không nhỏ đối với quá trình phát triển quốc gia.