Từ khóa tìm kiếm: Trường Lưu

Nguyễn Huy Tự: Người đa tài, đa nghệ của dòng họ Nguyễn Huy

[VOV2] - Là hậu duệ của dòng họ Nguyễn Huy danh giá ở Trường Lưu, Nguyễn Huy Tự đã cùng cha mình là Thám Hoa Nguyễn Huy Oánh xây dựng Phúc Giang thư viện. Ông còn sáng tác truyện thơ Nôm nổi tiếng "Truyện Hoa Tiên".

[VOV2] - Là hậu duệ của dòng họ Nguyễn Huy danh giá ở Trường Lưu, Nguyễn Huy Tự đã cùng cha mình là Thám Hoa Nguyễn Huy Oánh xây dựng Phúc Giang thư viện. Ông còn sáng tác truyện thơ Nôm nổi tiếng "Truyện Hoa Tiên".

Bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2022

[VOV2] - Sáng 6/12, Báo Văn hóa, Bộ VHTTDL phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2022. Đây là sự kiện thường niên trở lại sau thời gian gián đoạn do dịch Covid-19.

[VOV2] - Sáng 6/12, Báo Văn hóa, Bộ VHTTDL phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2022. Đây là sự kiện thường niên trở lại sau thời gian gián đoạn do dịch Covid-19.

Dòng họ Nguyễn Huy - Dòng họ văn hiến

[VOV2] - Họ Nguyễn Huy ở làng Trường Lưu, xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh là một dòng họ lớn, có nhiều người đỗ đạt cao qua nhiều đời, hình thành nên truyền thống khoa bảng của dòng họ, góp phần làm rạng danh truyền thống hiếu học của xứ Nghệ.

[VOV2] - Họ Nguyễn Huy ở làng Trường Lưu, xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh là một dòng họ lớn, có nhiều người đỗ đạt cao qua nhiều đời, hình thành nên truyền thống khoa bảng của dòng họ, góp phần làm rạng danh truyền thống hiếu học của xứ Nghệ.