Từ khóa tìm kiếm: tư vấn luật

Doanh nghiệp cần quan tâm thực chất đến vấn đề pháp lý

[VOV2] - Nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đến các vấn đề về pháp lý, chưa có đội ngũ cán bộ pháp chế hoặc luật sư nội bộ nên đến khi va chạm luật pháp gặp nhiều rắc rối gây hậu quả khôn lường.

[VOV2] - Nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đến các vấn đề về pháp lý, chưa có đội ngũ cán bộ pháp chế hoặc luật sư nội bộ nên đến khi va chạm luật pháp gặp nhiều rắc rối gây hậu quả khôn lường.

Công tác pháp chế có vai trò quan trọng với doanh nghiệp vừa và nhỏ

[VOV2] - Những năm gần đây, khái niệm về Pháp chế doanh nghiệp đã dần được các doanh nghiệp nhỏ và vừa biết đến. Nhưng ở nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, bộ phận Pháp chế hầu như chưa được chú trọng và chưa có trong cơ cấu tổ chức.

[VOV2] - Những năm gần đây, khái niệm về Pháp chế doanh nghiệp đã dần được các doanh nghiệp nhỏ và vừa biết đến. Nhưng ở nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, bộ phận Pháp chế hầu như chưa được chú trọng và chưa có trong cơ cấu tổ chức.

Phân chia tài sản chung khi đơn phương ly hôn

[VOV2] - Phân chia tài sản là một trong những vấn đề gây nhiều mâu thuẫn khi ly hôn, đặc biệt là khi một bên đơn phương ly hôn.

[VOV2] - Phân chia tài sản là một trong những vấn đề gây nhiều mâu thuẫn khi ly hôn, đặc biệt là khi một bên đơn phương ly hôn.

Nghĩa vụ trả nợ thay người chết

[VOV2] - Hưởng di sản do người chết để lại cũng sẽ đồng thời làm phát sinh việc thực hiện các nghĩa vụ về tài sản của người chết.

[VOV2] - Hưởng di sản do người chết để lại cũng sẽ đồng thời làm phát sinh việc thực hiện các nghĩa vụ về tài sản của người chết.

Chuyển tiền nhầm tài khoản lấy lại như nào?

[VOV2] - Không ít người chuyển tiền nhầm tài khoản hoặc nhận được tiền do người khác chuyển nhầm. Xử lý món tiền chuyển nhầm này như nào để không vướng vào những rắc rối pháp lý?

[VOV2] - Không ít người chuyển tiền nhầm tài khoản hoặc nhận được tiền do người khác chuyển nhầm. Xử lý món tiền chuyển nhầm này như nào để không vướng vào những rắc rối pháp lý?