Từ khóa tìm kiếm: tuổi trẻ

Tội phạm chưa thành niên - có nên tăng nặng trách nhiệm hình sự?

[VOV2] - Trước đây, đối tượng chưa thành niên thường chỉ phạm những tội ít nghiêm trọng như: Trộm cắp, gây rối trật tự công cộng… thì nay, những vụ án đặc biệt nghiêm trọng do trẻ vị thành niên thực hiện ngày càng nhiều.

[VOV2] - Trước đây, đối tượng chưa thành niên thường chỉ phạm những tội ít nghiêm trọng như: Trộm cắp, gây rối trật tự công cộng… thì nay, những vụ án đặc biệt nghiêm trọng do trẻ vị thành niên thực hiện ngày càng nhiều.

Ở cùng nhà chồng hay về với mẹ đẻ?

[VOV2] - Suốt ngày bị mẹ đẻ nhiếc móc, cô gái cảm thấy cuộc sống quá mệt mỏi, chán nản. Thế nhưng “trở đi mắc núi, trở lại mắc sông” khi mang tiếng với hàng xóm nên không dám về nhà chồng sống. Phải làm gì đây?

[VOV2] - Suốt ngày bị mẹ đẻ nhiếc móc, cô gái cảm thấy cuộc sống quá mệt mỏi, chán nản. Thế nhưng “trở đi mắc núi, trở lại mắc sông” khi mang tiếng với hàng xóm nên không dám về nhà chồng sống. Phải làm gì đây?