Từ khóa tìm kiếm: uỷ quyền

Né tránh tiếp công dân là trái với quy định của pháp luật

[VOV2] - Người đứng đầu nhiều tháng, nhiều năm không tiếp công dân lần nào thì cũng có nghĩa là không hoàn thành trách nhiệm của mình.

[VOV2] - Người đứng đầu nhiều tháng, nhiều năm không tiếp công dân lần nào thì cũng có nghĩa là không hoàn thành trách nhiệm của mình.

Phân biệt phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2

[VOV2] - Phiếu lý lịch tư pháp dùng để chứng minh bản thân có bị án tích hay không bị án tích. Theo quy định, có Phiếu Lý lịch tư pháp số 1 và Phiếu Lý lịch tư pháp số 2.

[VOV2] - Phiếu lý lịch tư pháp dùng để chứng minh bản thân có bị án tích hay không bị án tích. Theo quy định, có Phiếu Lý lịch tư pháp số 1 và Phiếu Lý lịch tư pháp số 2.

Ủy quyền cho người khác tham gia tố tụng

[VOV2] - Trong các quan hệ tố tụng, không phải lúc nào chủ thể cũng có thể trực tiếp tham gia vào quá trình tố tụng.

[VOV2] - Trong các quan hệ tố tụng, không phải lúc nào chủ thể cũng có thể trực tiếp tham gia vào quá trình tố tụng.

Người được bảo hiểm tiền gửi vắng mặt thì tiền bảo hiểm xử lý như thế nào?

[VOV2] - Làm thế nào để chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với khoản tiền gửi trực tuyến của mình trong trường hợp phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm; Người được bảo hiểm tiền gửi vắng mặt hoặc không thể đến nhận tiền bảo hiểm thì xử lý thế nào?

[VOV2] - Làm thế nào để chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với khoản tiền gửi trực tuyến của mình trong trường hợp phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm; Người được bảo hiểm tiền gửi vắng mặt hoặc không thể đến nhận tiền bảo hiểm thì xử lý thế nào?

UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình giải quyết khiếu nại về đất đai

[VOV2] - Ông Lê Thanh Lợi trú tại thôn Mai Thượng, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình gửi đơn đến ĐTNVN phản ánh vấn đề đất đai của gia đình. Chúng tôi đã gửi đơn đến UBND huyện Lệ Thủy và đã nhận được phản hồi.

[VOV2] - Ông Lê Thanh Lợi trú tại thôn Mai Thượng, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình gửi đơn đến ĐTNVN phản ánh vấn đề đất đai của gia đình. Chúng tôi đã gửi đơn đến UBND huyện Lệ Thủy và đã nhận được phản hồi.