Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trả lời đơn phản ánh, kiến nghị của ông Lê Thanh Lợi trú tại thôn Mai Thượng, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình với hai nội dung: Đề nghị xem xét lại việc cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cho bà Dương Thị Hiếu và việc Giấy CNQSDĐ của bà Dương Thị Hiếu bị cấp chồng lên phần đất của gia đình ông Lê Thanh Lợi.

Sau khi xem xét nội dung, đối chiếu với các hồ sơ, tài liệu và căn cứ quy định pháp luật có liên quan, UBND huyện Lệ Thủy báo cáo kết quả xử lý đơn của ông Lê Thanh Lợi như sau:

Nội dung phản ánh, kiến nghị nêu trên của ông Lê Thanh Lợi đã được các cơ quan có thẩm quyền các cấp tiếp nhận và có văn bản trả lời cho ông Lê Thanh Lợi được rõ tại các văn bản: Thông báo số 22 ngày 29/11/2019 của TAND tỉnh Quảng Bình; Công văn số 1871 ngày 09/9/2020 của Sở TNMT; Công văn số 2264 ngày 16/11/2020 của UBND huyện Lệ Thủy, Thông báo số 2259 ngày 16/11/2020 của UBND huyện Lệ Thủy. UBND huyện giao cho Thanh tra huyện tiếp nhận, xử lý theo quy trình, quy định của pháp luật. Ngày 11/10/2020, Thanh tra huyện đã tổ chức buổi làm việc với ông Lê Thanh Lợi liên quan đến hai nội dung đơn phản ánh, kết quả như sau:

1. UBND huyện cấp giấy CNQSDĐ cho gia đình ông tại thửa đất số 238, tờ bản đồ địa chính số 12 tại thôn Mai Thương, xã Mai Thủy với diện tích 970m2, nhưng thực tế hiện nay hiện trạng sử dụng đất của gia đình là 941m2. Ông cho rằng nguyên nhân gia đình ông thiếu đất là do gia đình bà Dương Thị Hiếu lấn chiếm (trên đất của bà Dương Thị Hiếu hiện có tài sản là một ngôi nhà). Do đó, ông đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai cho gia đình ông.

2. Khiếu nại việc UBND huyện cấp Giấy CNQSDĐ cho bà Dương Thị Hiếu tại thửa đất 550, tờ bản đồ số 13 với diện tích 370,4m2 (thời điểm cấp năm 2013) là không đúng quy định, thửa đất này theo ông Lê Thanh Lợi cho biết là của ông Lê Văn Tào (bố của ông Lê Thanh Lợi).

Căn cứ kết quả làm việc nói trên, đối chiếu với các hồ sơ, tài liệu và quy định pháp luật có liên quan, UBND huyện ban hành Công văn số 2264/UBND ngày 16/11/2020 về việc trả lời đơn của công dân

Đối với nội dung thứ nhất: Qua kiểm tra bản đồ giải thửa 1993, bản đồ địa chính xã Mai Thủy và Giấy CNQSDĐ số BĐ 576208 cấp ngày 28/1/2011 của ông Lê Thanh Lợi thì diện tích đất đã được cấp giấy tại thửa đất số 238, tờ bản đồ địa chính số 12 là 970m2.

Việc cấp Giấy CNQSDĐ cho hộ gia đình ông Lê Thanh Lợi là phù hợp với hồ sơ địa chính của xã Mai Thủy, không có việc UBND huyện cấp chồng đất như trình bày trong đơn của ông Lê Thanh Lợi. Theo hồ sơ địa chính, thửa đất số 550, tờ bản đồ số 13, diện tích 370,4m2 cấp cho bà Dương Thị Hiếu, thửa đất số 549m2, tờ bản đồ số 13, diện tích đất 371,6m2 cấp cho ông Lê Văn Lý.

Hai thửa đất này được tách ra từ thửa đất 239, bản đồ giải thửa năm 1993, diện tích 895m2; ranh giới giữa thửa đất 238 và 239 ổn định không có biểu hiện thay đổi. Vì vậy, việc ông Lê Thanh Lợi cho rằng gia đình ông thiếu đất do cấp chồng cho bà Hiếu là không có cơ sở. Đến nay, ông Lê Thanh Lợi và bà Dương Thị Hiếu đã được cấp Giấy CNQSDĐ và cả hai thửa đất này có tài sản trên đất. Vì vậy UBND huyện hướng dẫn ông Lê Thanh Lợi khởi kiện đến cơ quan Tòa án để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đối với nội dung thứ hai: UBND huyện đã ban hành Thông báo số 2259/TB-UBND ngày 16/11/2020 về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Lê Thanh Lợi vì lý do: Ông Lê Thanh Lợi cho rằng UBND huyện Lệ Thủy cấp Giấy CNQSĐĐ cho bà Dương Thị Hiếu tại thửa đất 550, tờ bản đồ số 13 với diện tích 370,4m2 là không đúng quy định.; thửa đất này là của ông Lê Văn Tào là bố của ông Lê Thanh Lợi.

Tuy nhiên, ông Lê Thanh Lợi không có hồ sơ, chứng cứ để chứng minh thửa đất nói trên là của ông Lê Văn Tào. Điều này cho thấy ông Lê Thanhh Lợi đã thực hiện việc khiếu nại thay cho người khác (ông Lê Văn Tào) mà không có giấy ủy quyền theo quy định.

Mặc khác, việc cấp Giấy CNQSDĐ đất từ thời điểm năm 2013, vì vậy thời hiệu khiếu nại theo quy định đã hết. Từ những căn cứ đó, đối chiếu với quy định của Luật Khiếu nại và các quy định pháp luật khác có liên quan, UBND huyện đã từ chối thụ lý giải quyết đối với nội dung khiếu nại nói trên của ông Lê Thanh Lợi.