Từ khóa tìm kiếm: văn hóa phát triển

Phát triển văn hóa - Lấy gốc từ hoàn thiện nhân cách con người (Bài 2)

[VOV2] - Phát triển văn hóa, đổi mới tư duy về văn hóa không phải ở đâu xa, mà bắt đầu trước hết từ việc xây dựng con người, từ gia đình, trường học đến xã hội - thông qua việc tạo dựng một môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh.

[VOV2] - Phát triển văn hóa, đổi mới tư duy về văn hóa không phải ở đâu xa, mà bắt đầu trước hết từ việc xây dựng con người, từ gia đình, trường học đến xã hội - thông qua việc tạo dựng một môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh.

Con người - Trung tâm của văn hóa (Bài 1)

[VOV2] - Bàn tới câu chuyện đầu tư cho văn hóa, chúng ta nhắc nhiều tới yếu tố con người, bởi cốt lõi của văn hóa là con người. Nhưng làm thế nào để xây dựng, hoàn thiện con người văn hóa, có nhân cách... lại là một thách thức, không hề dễ dàng.

[VOV2] - Bàn tới câu chuyện đầu tư cho văn hóa, chúng ta nhắc nhiều tới yếu tố con người, bởi cốt lõi của văn hóa là con người. Nhưng làm thế nào để xây dựng, hoàn thiện con người văn hóa, có nhân cách... lại là một thách thức, không hề dễ dàng.

“Làng văn hóa kiểu mẫu” xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

[VOV2] - Nhằm đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đi vào chiều sâu, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai Đề án thí điểm xây dựng mô hình Làng văn hóa kiểu mẫu, nhằm sớm đưa các mục tiêu của Đề án vào thực tiễn cuộc sống...

[VOV2] - Nhằm đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đi vào chiều sâu, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai Đề án thí điểm xây dựng mô hình Làng văn hóa kiểu mẫu, nhằm sớm đưa các mục tiêu của Đề án vào thực tiễn cuộc sống...

Văn hóa, sức mạnh chấn hưng đất nước

[VOV2] - Có lẽ chưa bao giờ, thông điệp về văn hóa lại mạnh mẽ và sâu sắc như vậy. Nói như Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng: “Quả chín trên cây là quả chín dần dà. Hãy nhẫn nại, cần mẫn như con ong làm mật, cùng quyết tâm để cùng về đích”.

[VOV2] - Có lẽ chưa bao giờ, thông điệp về văn hóa lại mạnh mẽ và sâu sắc như vậy. Nói như Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng: “Quả chín trên cây là quả chín dần dà. Hãy nhẫn nại, cần mẫn như con ong làm mật, cùng quyết tâm để cùng về đích”.

Tiếp tục đầu tư để xây dựng một nền văn hóa có tầm vóc

[VOV2] - Sáng nay (22/12), Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo Hội nghị.

[VOV2] - Sáng nay (22/12), Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo Hội nghị.

Để văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh

[VOV2] - “Chúng ta đã có thành công nhờ đổi mới chính trị, kinh tế, giờ đây là lúc cần một cuộc đổi mới trong lĩnh vực văn hoá, biến văn hoá trở thành sức mạnh nội sinh, là hệ điều tiết cho phát triển đất nước”, đại biểu Bùi Hoài Sơn nêu quan điểm.

[VOV2] - “Chúng ta đã có thành công nhờ đổi mới chính trị, kinh tế, giờ đây là lúc cần một cuộc đổi mới trong lĩnh vực văn hoá, biến văn hoá trở thành sức mạnh nội sinh, là hệ điều tiết cho phát triển đất nước”, đại biểu Bùi Hoài Sơn nêu quan điểm.

Tưng bừng Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao

[VOV2] - Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao. Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển”, Ngày hội không chỉ tôn vinh mà còn góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao trong nền văn hóa đa sắc 54 dân tộc anh em.

[VOV2] - Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao. Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển”, Ngày hội không chỉ tôn vinh mà còn góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao trong nền văn hóa đa sắc 54 dân tộc anh em.

Chấn hưng văn hoá và phát triển văn hoá đọc

[VOV2] - Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định số 418/QĐ-BVHTTDL ngày 2/3/2022 về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022.

[VOV2] - Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định số 418/QĐ-BVHTTDL ngày 2/3/2022 về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022.

Văn hóa phải đứng ở vị trí trung tâm của phát triển

[VOV2] - Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội; giữ vai trò định hướng sự phát triển các giá trị của xã hội, điều tiết các quan hệ bằng hệ thống các giá trị, chuẩn mực vì mục đích nhân văn.

[VOV2] - Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội; giữ vai trò định hướng sự phát triển các giá trị của xã hội, điều tiết các quan hệ bằng hệ thống các giá trị, chuẩn mực vì mục đích nhân văn.