Theo đó, "Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa" do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì sẽ diễn ra vào ngày 24/12/2023 tại trụ sở Chính phủ theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu ở địa phương.

Công nghiệp văn hóa đang trở thành xu hướng và được xác định là phần quan trọng, bền vững, đóng góp vào sự tăng trưởng của đất nước. Các sản phẩm, dịch vụ của ngành công nghiệp văn hóa đã góp phần gia tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và quảng bá hình ảnh Việt Nam với thế giới. Các ngành công nghiệp văn hoá có tỷ lệ giá trị gia tăng cao hơn so với chi phí sản xuất, góp phần tiết kiệm tài nguyên, phát huy và kết hợp được các yếu tố tự nhiên, văn hóa, bản sắc dân tộc và đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Phát biểu khai mạc họp báo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết, Thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Đây là Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

"Việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tổ chức hội nghị đã thể hiện vai trò, tầm quan trọng trong định hướng, mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Hội nghị là hành động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về việc phát triển các ngành Công nghiệp văn hóa Việt Nam được giao tại Nghị quyết, Đề án và các văn bản có liên quan; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam; Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển công nghiệp văn hóa trong thời gian tới; Ban hành các giải pháp phát triển các ngành công nghiệp văn hoá, bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với tình hình mới đồng thời xác định phương hướng về Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xứng tầm tiềm năng, vị thế, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước".

Theo ông Trần Hoàng - Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, trọng tâm của Hội nghị là đánh giá kết quả đạt được trong quá trình triển khai Chiến lược, đánh giá thực trạng phát triển của từng lĩnh vực thuộc ngành công nghiệp văn hóa. Trong đó, đề xuất tập trung vào 6 lĩnh vực mà Việt Nam có tiềm năng và nhiều dư địa phát triển: điện ảnh; du lịch văn hóa; nghệ thuật biểu diễn; thiết kế; phần mềm và các trò chơi giải trí; thủ công mỹ nghệ.

Các nội dung được lựa chọn sẽ được thảo luận sâu, kỹ và tìm ra những giải pháp hướng đến mục tiêu thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam; bảo đảm phát huy vai trò của nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và khơi thông nguồn lực phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trong bối cảnh nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng; chú ý đến giải pháp tăng cường đóng góp vào GDP, phát triển kinh tế - xã hội của các ngành công nghiệp văn hóa…

Trong Hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương và đại biểu một số hội, hiệp hội, các chuyên gia, nhà khoa học và các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực công nghiệp văn hóa sẽ phát biểu tham luận đánh giá, chia sẻ về kết quả phát triển các ngành công nghiệp văn hóa lĩnh vực được giao; chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong quản lý, đầu tư về các ngành công nghiệp văn hóa; nêu những rào cản, thách thức và đề xuất phương hướng, giải pháp và các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa...