Tại lễ ký kết, ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, du lịch là ngành kinh tế tổng hợp có tác động trực tiếp đến các ngành kinh tế khác. Việc ký kết hợp tác giữa hai Hiệp hội là hành động thiết thực nhằm đẩy mạnh hơn nữa sự phát triển của hai lĩnh vực Du lịch và Bất động sản theo đúng chủ trương của Chính phủ.

"Đối với người làm du lịch, tài sản quan trọng nhất là cơ sở lưu trú, mà cơ sở lưu trú lại thuộc lĩnh vực bất động sản. Do đó, từ lễ ký kết thỏa thuận hợp tác hôm nay chúng ta sẽ có nhiều hoạt động với nhau, cùng nhau hỗ trợ và phát triển. Hoạt động chung trước mắt là chúng tôi mời Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Hà Nội và sẽ có những doanh nghiệp tham gia hội chợ giới thiệu về bất động sản du lịch và ngược lại, du lịch sẽ quảng bá, thu hút khách đến các dự án du lịch, nhất là du lịch nghỉ dưỡng. Chúng tôi tin rằng trong những người làm du lịch, đặc biệt là người đi du lịch là những người có tiền và họ sẽ quan sát, mua bất động sản, trải nghiệm dịch vụ du lịch tại các cơ sở lưu trú. Từ đó cả hai ngành sẽ có thêm nguồn khách hàng mới, góp phần gia tăng thị trường của mỗi bên", ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du Lịch Việt Nam nhấn mạnh

Ông Đỗ Viết Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực thứ Hai Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác giữa hai Hiệp hội bởi đây là những tổ chức nghề nghiệp quan trọng, khi kết hợp với nhau sẽ tạo ra "sân chơi" lớn cho các doanh nghiệp hội viên phát triển trong lĩnh vực du lịch cũng như bất động sản. "Hai ngành có mối quan hệ khăng khít, đặc biệt là cơ sở lưu trú du lịch chính là sản phẩm của bất động sản cho nên hai lĩnh vực bổ trợ cho nhau để cùng phát triển, thực hiện được mục tiêu của từng ngành. Chắc chắn, khi bắt tay nhau khả năng phát triển của từng ngành sẽ nhanh, mạnh, bền vững hơn", ông Chiến khẳng định.

Tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du Lịch Việt Nam cho biết, một trong những trọng tâm mà hai bên hướng tới là thông qua các cơ quan chức năng của mỗi bên, từ Bộ, ban, ngành trung ương cho tới các địa phương, đặc biệt là hệ thống các Hiệp hội du lịch ở các địa phương cũng như Hiệp hội và các đơn vị doanh nghiệp của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, chúng tôi sẽ tổng hợp lại các ý kiến đề xuất, kiến nghị cho các cấp thẩm quyền để có các cơ chế chính sách, những hỗ trợ, định hướng đầu tư cho du lịch và bất động sản. Trọng tâm thứ 2 là tổ chức các hoạt động xúc tiến cho du lịch cũng như phát triển thị trường kinh doanh bất động sản du lịch nói riêng và kinh doanh bất động sản nói chung. Thứ 3 là hướng tới việc triển khai những chức năng với nhiệm vụ của mỗi bên, đặc biệt là huy động sự tham gia, vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp du lịch cũng như kinh doanh bất động sản để từng bước đưa hai ngành ngày càng phát triển trong tương lai.

Theo thỏa thuận hợp tác, hai đơn vị sẽ cùng tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo phục vụ sự phát triển của hai ngành du lịch và bất động sản; triển khai các chương trình hợp tác có liên quan đến nhiệm vụ của hai hiệp hội với các địa phương; cùng mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế... Bên cạnh đó, hai hiệp hội sẽ phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch và đầu tư phát triển bất động sản nói chung và bất động sản du lịch nói riêng. Thời gian hợp tác là 5 năm: kể từ tháng 9/2023 đến tháng 9/2028.