Với khẩu hiệu "Điện ảnh - Nhân văn, Thích ứng và Phát triển", LHP quốc tế Hà Nội lần thứ VI do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp UBND thành phố Hà Nội tổ chức, là cơ hội giúp các nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam và thế giới mở rộng giao lưu, hợp tác trao đổi nghề nghiệp, học tập kinh nghiệm để góp phần phát triển nền điện ảnh Việt Nam, khu vực, quốc tế.