Sự kiện nhằm bảo tồn, giữ gìn và phát triển các giá trị nghệ thuật truyền thống dân tộc, đặc biệt là nghệ thuật Chèo trên quê hương Bắc Giang.

Đối tượng tham gia Liên hoan là các CLB Chèo tại các huyện, thành phố đã được Nhà hát Chèo Bắc Giang đầu tư, giúp đỡ phục hồi và xây dựng từ giai đoạn từ 2005-2023, hiện đang còn duy trì hoạt động thường xuyên.

Mỗi CLB xây dựng chương trình tham gia Liên hoan với thời lượng từ 25 đến 50 phút. Nội dung tham gia gồm 2 phần.

Phần 1: Thi hát Chèo gồm các làn điệu Chèo cổ, các bài hát chèo sáng tác đặt lời mới trên giai điệu của các điệu Chèo cổ có nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng và Bác Hồ kính yêu; ca ngợi tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc; ca ngợi những thành tựu trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang.

Phần hai: Thi biểu diễn các trích đoạn, hoạt cảnh Chèo biểu diễn các trích đoạn trong các vở Chèo cổ, Chèo truyền thống mẫu mực hoặc các hoạt cảnh Chèo có đề tài dân gian hoặc hiện đại được sáng tác mới.

Trong đó, các đơn vị tham gia liên hoan có thể biểu diễn các tiết mục ở các thể loại hát đơn, hát đôi, hát tốp có múa phụ họa hoặc diễn các hoạt cảnh, trích đoạn. Trang phục biểu diễn phải phù hợp với nội dung, hình thức tiết mục của loại hình nghệ thuật Chèo; kết cấu, bố cục chương trình phải bảo đảm tính liền mạch, liên tục và hợp lý trong từng tiết mục.

Liên hoan được tổ chức trong 2 ngày, dự kiến trong tháng 10/2023 tại Hội trường Nhà hát Chèo Bắc Giang, đường Lý Tử Tấn, phường Xương Giang, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.