Liên hoan Phim Việt Nam là sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc gia được tổ chức định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các tác phẩm điện ảnh và các nghệ sĩ trong hoạt động sáng tác điện ảnh.

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 130 năm Thành phố Đà Lạt hình thành và phát triển; là dịp để quảng bá, giới thiệu văn hóa, con người và danh lam thắng cảnh tỉnh Lâm Đồng đến với đông đảo công chúng trong cả nước và Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập ngành Điện ảnh Việt Nam.

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII có khẩu hiệu "Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam giàu bản sắc dân tộc, hiện đại và nhân văn", nhằm tôn vinh các tác phẩm điện ảnh mang tính nhân văn, hướng thiện, giàu bản sắc văn hóa Việt Nam nhằm phát triển nghệ thuật và thị trường điện ảnh, tiến tới xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh.

Cũng theo Ban tổ chức, các phim tham dự Liên hoan Phim năm nay phải là phim nói tiếng Việt do các cơ sở điện ảnh Việt Nam sản xuất hoặc hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài sản xuất và không có tranh chấp về bản quyền.

Phim phải đáp ứng yêu cầu chưa tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần nào và chưa tham dự Liên hoan Truyền hình toàn quốc. Phim làm lại (re-make) từ kịch bản/phim nước ngoài có thể đăng ký tham dự các chương trình của Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII. Trường hợp phim được tuyển chọn vào vòng dự thi được xét tặng các giải thưởng dành cho cá nhân về đạo diễn, diễn viên, quay phim, họa sĩ, âm thanh, âm nhạc (không xét trao/tặng giải thưởng dành cho phim và tác giả kịch bản).

Phim đã được cấp Giấy phép phổ biến phim hoặc Giấy phép phân loại phim trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2021 đến ngày 25/8/2023; trường hợp đặc biệt do Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim xem xét, quyết định.

Quy định về thủ tục pháp lý, đối với phim truyện điện ảnh phải được cấp Giấy phép phổ biến phim hoặc Giấy phép phân loại phim. Đối với phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc Trung ương sản xuất phải được cấp Giấy phép phổ biến phim hoặc Giấy phép phân loại phim của Cục Điện ảnh, Bộ VHTTDL.

Đối với phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do các cơ sở điện ảnh địa phương hoặc đài truyền hình sản xuất đã được cấp Giấy phép phổ biến phim hoặc Giấy phép phân loại phim của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao hoặc có Quyết định phát sóng của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Lãnh đạo các cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình theo quy định của pháp luật về báo chí.

Phim truyện điện ảnh, thời lượng từ 70 phút trở lên; Phim tài liệu, phim khoa học và phim hoạt hình có thời lượng không quá 100 phút.

Cục Điện ảnh nhận Hồ sơ đăng ký phim tham dự Liên hoan Phim đến hết ngày 5/9/2023.