Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương vừa phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem “Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2024)”.

Bộ tem giới thiệu tới nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế về chủ nghĩa yêu nước, tinh thần cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam.

Bối cảnh xuyên suốt cả bộ tem bưu chính này là cảnh lòng chảo Điện Biên Phủ từ quá khứ hào hùng đến đổi mới và phát triển.

Các nội dung và hình ảnh được lựa chọn đưa vào bộ tem về Chiến thắng Điện Biên Phủ lần này không lặp lại với những nội dung đã được thể hiện trên các bộ tem cùng đề tài trước đó, đã được định kỳ phát hành 10 năm/lần kể từ năm 1954 đến nay.

Mẫu tem thứ nhất có chủ đề “Chắc thắng mới đánh”. Hình ảnh chính trên mẫu tem là đoàn quân đang kéo pháo vào trận địa. Nền tem thể hiện hình ảnh Sở chỉ huy tại Mường Phăng. Bên cạnh đó là hình ảnh máy bay địch đang đổ quân xuống lòng chảo Điện Biên để tạo nên một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất lúc bấy giờ.

Mẫu tem thứ hai có chủ đề “Cả nước ra trận”. Hình ảnh chính trên mẫu tem là đoàn dân công hỏa tuyến tải đạn, lương thực… phục vụ chiến trường. Nền tem là hình ảnh bộ đội đánh chiếm và kéo cờ trên nóc hầm chỉ huy của Pháp, kết thúc thắng lợi Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Mẫu tem thứ ba với chủ đề “Bài ca không quên”. Hình ảnh nhóm cựu chiến binh về thăm chiến trường xưa, tượng đài chiến thắng, trên nền tem là hình ảnh lễ ký Hiệp định Geneve đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.

Mẫu tem thứ tư với chủ đề “Phồn vinh, hạnh phúc”. Cô gái dân tộc Thái đang chào đón thiếu nhi các dân tộc tung tăng tới trường. Nền tem là hoa ban nở rợp trời trên vùng đất chiến trường Điện Biên năm xưa, nay đã xây dựng lên các công trình phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế.

Tất cả nhằm truyền tải thông điệp về sự đổi mới của Điện Biên nói riêng và của đất nước nói chung trong quá trình hội nhập và phát triển.

Bộ tem “Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2024)” có khuôn khổ tem 43x32 (mm), giá mặt lần lượt là 4.000 đồng, 4.000 đồng, 6.000 đồng, 15.000 đồng; do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế. Bộ tem được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 5/5 đến 31/12/2025.

Trước đó, trong suốt 70 năm qua, ngành Bưu điện đã phát hành nhiều bộ tem kỷ niệm sự kiện lịch sử này: Bộ tem "Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954)" phát hành tháng 10/1954, là bộ tem bưu chính đầu tiên về đề tài chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; Bộ tem "Kỷ niệm 10 năm chiến thắng Điện Biên Phủ" được phát hành ngày 7/5/1964; Bộ tem "Kỷ niệm 20 năm chiến thắng Điện Biên Phủ" phát hành ngày 07/5/1974; bộ tem "Kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ" được phát hành vào ngày 7/5/1984; bộ tem "Kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-1994), phát hành ngày 07/5/1994; Bộ tem "Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 2004)" được phát hành theo nghi thức đặc biệt vào ngày 04/5/2004; bộ tem "Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2014)" đã được phát hành 5/52014.