Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Liên hoan phim Môi trường toàn quốc lần thứ 8 từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2022.

Liên hoan phim Môi trường toàn quốc nhằm xét chọn và biểu dương, tôn vinh các tác phẩm điện ảnh, truyền hình có nội dung xuất sắc, giá trị nghệ thuật cao về chủ đề, đề tài bảo vệ môi trường. Qua đó, sự kiện góp phần tăng cường sự tham gia của điện ảnh, truyền hình trong việc tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường; thực thi tốt hơn chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đối tượng phim tham dự Liên hoan phim là các phóng sự chuyên đề, phim Tài liệu, phim Khoa học, phim Cộng đồng.

Quyết định cũng nêu rõ, các phim chỉ được trình chiếu sau khi có giấy phép phổ biến của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh hoặc có quyết định phát sóng của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình cấp tỉnh. Liên hoan phim Môi trường toàn quốc lần thứ 8 chỉ được tổ chức khi tình hình dịch Covid-19 tại các địa phương đã được kiểm soát an toàn và phải tuân thủ theo các quy định về phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành.