Chưa được suy tôn liệt sỹ, vì sao?

[VOV2] - Bà Nguyễn Thị Lâm ở xã Phù Lãng ( Quế Võ, Bắc Ninh) phản ánh: ông Nguyễn Văn Trọng, tham gia dân công hỏa tuyến từ năm 1953 đến năm 1954 tại tỉnh Lạng Sơn, đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ nhưng đến nay vẫn chưa được suy tôn liệt sĩ.

Thu Hà

Về trường hợp của bà Lâm, phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh có công văn trả lời như sau:

Qua kiểm tra, xác minh cho thấy, năm 2018, gia đình ông Nguyễn Văn Trọng đã đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Quế Võ để hỏi về thủ tục suy tôn liệt sĩ đối với ông. Tuy nhiên, sau khi xem xét hồ sơ, các giấy tờ gia đình cung cấp đối chiếu với quy định tại Điều 3, Điều 4 Thông tư số 05/2013 ngày 15/5/2013 hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân; Mục III, phần 1 quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công ban hành kèm theo Quyết định số 408 ngày 20/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì trường hợp ông Nguyễn Văn Trọng chưa có đủ căn cứ để làm thủ tục suy tôn liệt sĩ.

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục