Sau khi kiểm tra rà soát nội dung đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Hiến, chủ sử dụng thửa đất NO10 - LK10 khu đất dịch vụ Hạ tầng kỹ thuật phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội về việc đề nghị cung cấp bản quy hoạch lô đất, Ban QLDA Đầu tư xây dựng quận Hà Đông có ý kiến trả lời như sau:

+ Ngày 13/7/2020, Ban QLDA Đầu tư xây dựng quận Hà Đông nhận được văn bản số 194 của UBND phường Dương Nội kèm đơn của ông Nguyễn Văn Hiến, để giải quyết đơn ngày 17/7/2020 Ban QLDA Đầu tư xây dựng quận Hà Đông đã tổ chức hội nghị cùng: UBND phường Dương Nội; Công ty điện lực Hà Đông và ông Nguyễn Văn Hiến, các bên cùng nhau xác định vị trí tủ điện ký hiệu T1/3.3 (11/160A) đã được thi công xây dựng là đúng vị trí theo bản vẽ thiết kế thi công, bản vũ quy hoạch phân lô (do phường Dương Nội cung cấp) được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau đó, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng quận Hà Đông đã có văn bản số 411 ngày 21/7/2020 trả lời đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Hiến việc kiến nghị di chuyển tủ điện như đơn nêu là không thực hiện được theo quy định.

+ Ngày 22/6/2021, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng quận Hà Đông nhận được văn bản số 1874 của UBND quận Hà Đông về việc giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Hiến gửi ngày 18/6/2021, tuy nhiên tại thời điểm này do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp Thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội, nên Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Hà Đông đã có văn bản số 463 ngày 19/8/2021 báo cáo Ủy ban nhân dân quận Hà Đông, các đơn vị có liên quan và ông Nguyễn văn Hiến tạm hoãn, sau khi dịch bệnh được kiểm soát, hết giãn cách xã hội sẽ tiếp tục thực hiện.

+ Ngày 21/10/2021, ban QLDA Đầu tư xây dựng quận Hà Đông đã tổ chức hội nghị cùng các đơn vị có liên quan gồm: Công ty Điện lực Hà Đông; UBND phường Dương Nội; Ông Nguyễn Văn Hiến và một người nhà ông Nguyễn Văn Hiến. Tại hội nghị làm việc theo yêu cầu của ông Nguyễn Văn Hiến, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng quận Hà Đông đã cung cấp tất cả các bản vẽ quy hoạch, thiết kế bản vẽ thi công bản đỏ được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND phường Dương Nội cũng đã cung cấp các bản vẽ quy hoạch phân lô có đóng dấu đỏ, ông Nguyễn văn Hiến được xem trực tiếp và chụp ảnh lại đáp ứng theo nội dung đơn kiến nghị. Tuy nhiên cuối buổi khi thiết lập biên bản làm việc ông Nguyễn Văn Hiến lại không ký biên bản làm việc. Sau đó, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng quận Hà Đông đã có văn bản số 609 ngày 29/10/2021 trả lời đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Hiến về việc kiến nghị muốn xem và chụp lại các bản vẽ quy hoạch có dấu và chữ ký của các cơ quan đơn vị có thẩm quyền theo quy định.

+ Ngày 10/01/2022, ông Nguyễn Văn Hiến tiếp tục gửi đơn lên UBND quận Hà Đông về việc di dời tủ điện. UBND quận đã có các văn bản số 77 ngày 13/01/2022 và văn bản số 283 ngày 14/02/2022 về việc giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Hiến. Sau khi kiểm tra rà soát đơn, do nội dung kiến nghị của ông Nguyễn văn Hiến về cơ bản là giống với các lần trước nên Ban QLDA Đầu tư Xây dựng quận Hà Đông đã có văn bản số 97 ngày 25/2/2022 báo cáo UBND quận Hà Đông để phúc đáp đơn ông Nguyễn Văn Hiến theo quy định.

Ngày 6/4/2022, ông Nguyễn Văn Hiến tiếp tục gửi đơn lên UBND quận Hà Đông về việc cung cấp bản quy hoạch khu đất dịch vụ 20A-20B. UBND quận đã có các văn bản số 756 ngày 12/4/2022 và văn bản số 1093 ngày 17/5/2022 về việc giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Hiến. Sau khi kiểm tra rà soát đơn, trong đơn kiến nghị ông Nguyễn Văn Hiến có nêu: Các bản vẽ do Ban QLDA Đầu tư xây dựng quận Hà Đông; UBND phường Dương nội đưa ra tại buổi làm việc không phải bản quy hoạch thực tế bây giờ là không có cơ sở, vì tất cả Bản vẽ thiết kễ thi công, bản vẽ quy hoạch trong buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Hiếu đều là bản gốc có đóng dấu đỏ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trên đây là nội dung trả lời của Ban QLDA Đầu tư xây dựng quận Hà Đông đối với đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Hiến. Kính đề nghị UBND quận Hà Đông xem xét chỉ đạo giải quyết.

Vậy Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo để gia đình ông Nguyễn Văn Hiến được biết.