Mất giấy chứng thương có làm được chế độ thương binh?

[VOV2] - Làm hồ sơ đã lâu nhưng đến nay ông Tạ Thạc Bình ở Phú Thọ vẫn chưa được giải quyết chế độ thương binh.

Trần Thu Trang

Ông Tạ Thạc Bình ở thôn Song Phượng 2, xã Hùng Xuyên, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ cho biết ông có thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ, thuộc đơn vị C15 E48 F320, quân đoàn 3 mặt trận Tây Nguyên. Sau khi về phục viên, ông Bình đã làm hồ sơ xét hưởng chế độ theo Nghị định số 31 năm 2013 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Hiện những người làm hồ sơ cùng đợt với ông Bình đã được hưởng chế độ. Riêng trường hợp của  ông, do thời gian đã lâu nên giấy chứng thương và Huy hiệu chiến dịch Hồ Chí Minh không còn nên chưa được xét hồ sơ. 

Sau khi nhận được công văn của Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban chỉ huy quân sự huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đã mời ông Tạ Thạc Bình cùng Ban chỉ huy quân sự xã Hùng Xuyên lên làm việc. Kết quả cho biết, ông Bình đã làm hồ sơ đề nghị giám định thương tật theo Nghị định số 31/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Căn cứ thông tư số 28/2013 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội- Bộ Quốc phòng về việc lập hồ sơ giải quyết giám định thương tật đối với trường hợp bị thương trong các cuộc chiến theo giấy tờ gốc, liên quan và không có giấy tờ; thông tư số 202/2013 của Bộ quốc phòng hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận, tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ quốc phòng. Qua kiểm tra, thẩm định hồ sơ của ông Tạ Thạc Bình thì ông không có giấy tờ chứng minh bị thương và không có vết thương thực thể (hoặc còn mảnh kim khí trong cơ thể) nên không đủ điều kiện xác lập hồ sơ đề nghị giám định thương tật theo quy định.

Để tránh cho người tham gia kháng chiến đỡ bị thiệt thòi vì không còn giữ được giấy tờ làm căn cứ xét duyệt, Ban chỉ huy quân sự huyện Đoan Hùng đã có công văn số 530 ngày 8/7/2021 về việc kiểm tra danh sách bị thương cùa ông Tạ Thạc Bình gửi phòng Chính trị Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 chỉ đạo cơ quan đơn vị kiểm tra, xác minh danh sách, hồ sơ quân nhân bị thương hiện đang lưu trữ; xác nhận trường hợp bị thương của ông Bình nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi đáp.

Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo để ông Tạ Thạc Bình được rõ về nội dung đơn kiến nghị của mình. Ông Bình cần liên hệ với Ban chỉ huy quân sự huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ để biết kết quả xác nhận trường hợp bị thương của bản thân, khi có đầy đủ giấy tờ hợp lệ mới có cơ sở xác lập hồ sơ giám định thương tật để hưởng chế độ.

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục