Bà Nguyễn Thị Tuyết ở số 6 phố Hàng Quạt, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội có đơn phản ánh về việc chưa được nhận tiền hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ủy ban nhân dân phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã trả lời như sau:

Ngay sau khi có Nghị quyết số 42 ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, UBND phường Hàng Gai đã khảo sát, rà soát tại tổ dân phố đối tượng là Người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm trên địa bàn phường.

Hội đồng xét duyệt hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 của phường đã được thực hiện các quy trình xét duyệt hỗ trợ theo Quyết định số 15 ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, UBND phường Hàng Gai không nhận được bất cứ phiếu khảo sát hay việc cung cấp thông tin của cán bộ cơ sở hoặc trực tiếp bà Nguyễn Thị Tuyết tại số 6 phố Hàng Quạt.

Sau khi nhận được công văn, UBND phường Hàng Gai đã xác minh thực tế cho thấy bà Nguyễn Thị Tuyết, hộ khẩu tại số 6 Hàng Quạt đã chuyển đi sinh sống tại nơi khác từ rất lâu, không thấy xuất hiện tại địa phương và không có bất kỳ thông tin nào của bà Tuyết.