Ông Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1955 ở thôn Phú Ô, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội viết thư lên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh:

Gia đình ông Sơn có một mảnh đất ao do cha ông để lại ở thôn Đầu Làng, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất. Mảnh đất thuộc thửa số 467, tờ bản đồ số 3, diện tích 770m2. Đầu năm 2000, ông Sơn tiến hành san lấp ao và đến năm 2008 ông xây nhà trên phần đất ao đó. Năm 2018, gia đình ông Sơn nhận được quyết định thu hồi đất để xây dựng nhà văn hóa nhưng không được bồi thường. Tháng 9 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất ra Quyết định cưỡng chế số 3385 và đến tháng 8 năm 2023, gia đình ông nhận được thông báo cưỡng chế số 68 của Ủy ban nhân dân xã Bình Phú nhưng không có Quyết định cưỡng chế, không bồi thường thiệt hại về tài sản, cây cối khi thu hồi đất.

Sau khi nhận được công văn của Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội có công văn trả lời như sau:

Thửa đất mà ông Nguyễn Văn Sơn đề nghị là thửa đất số 209, tờ bản đồ số 11, diện tích 2727m2, bản đồ năm 2001 được hợp bởi các thửa đất thể hiện trên bản đồ, sổ mục kê năm 1975, trong đó có thửa đất ao số 467. Thửa đất này đã đưa vào Hợp tác xã năm 1970. Năm 1993, xã Bình Phú đã cho ông Đỗ Đăng Chuẩn nhận thuê thầu khoán đối với thửa ao trên. Ông Chuẩn sử dụng ổn định, không tranh chấp cho đến khi kết thúc hợp đồng. Năm 2001, khi đo đạc bản đồ địa chính, toàn bộ các thửa ao trên, trong đó có thửa số 467, chủ sử dụng là Ủy ban nhân dân xã Bình Phú.

* Về việc xử lý vi phạm đất đai tại thửa đất mà ông Sơn kiến nghị:

Năm 1999, khi ông Nguyễn Văn Sâm có hành vi đổ đất, lấn đất ao đã được Ủy ban nhân dân xã lập hồ sơ vi phạm và xử phạt hành chính theo quy định. Sau khi ông Sâm bị xử lý vi phạm đất đai, các ông Nguyễn Văn Sâm, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Kỳ đã gửi đơn đòi lại thửa đất số 467. Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất đã ban hành Quyết định số 550 giải quyết khiếu nại theo đó: không thừa nhận nội dung khiếu nại đòi lại thửa đất số 467 như đơn đề nghị của các ông Nguyễn Văn Sâm, Nguyễn Văn Kỳ, Nguyễn Văn Sơn.

Tháng 1 năm 2018, Ủy ban nhân dân xã Bình Phú lập Biên bản vi phạm hành chính số 06 đối với ông Sơn do thưc hiện hành vi lấn chiếm, xây dựng công trình trên thửa đất số 209, loại đất ao, chủ sử dụng là Ủy ban nhân dân xã Bình Phú. Tháng 7 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Sơn.

Hết thời hạn, ông Sơn không tự giác khắc phục hậu quả nên Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 3385 về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Sau nhiều lần tuyên truyền, vận động nhưng ông Nguyễn Văn Sơn không chấp hành. Vì vậy, Ủy ban nhân dân xã Bình Phú ban hành Thông báo số 68 về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, tổ chức cưỡng chế theo Quyết định số 3385 của Ủy ban nhân dân huyện. Việc cưỡng chế diễn ra an toàn, đúng pháp luật, phần diện tích đất bị cưỡng chế đã được sử dụng để thực hiện dự án xây dựng Nhà văn hóa thôn Đầu Làng theo đúng quy định./.