Cựu chiến binh Vĩnh Phúc vươn lên phát triển kinh tế

[VOV2] - Với gần 70 nghìn hội viên, Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc luôn nhạy bén, cần cù, sáng tạo và đạt được nhiều thành công trong sản xuất kinh doanh. Nhiều cựu chiến binh làm ăn giỏi, trở thành chủ doanh nghiệp, góp phần xây dựng quê hương.

Mỹ Trang

Hiện toàn tỉnh Vĩnh Phúc có khoảng 900 hội viên cựu chiến binh nghèo, 800 hội viên cựu chiến binh cận nghèo. Trong thời gian tới, Hội cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc xác định phương hướng phấn đấu là giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1%; tạo việc làm và thu nhập ổn định cho các hội viên, tăng tỷ lệ hộ khá lên 70%, trong đó 10% hội viên đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Ông Phùng Văn Tiến, Trưởng Ban kinh tế, Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định, Hội sẵn sàng huy động các nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách, đồng thời xây dựng Quỹ hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Đến nay Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng được gần 60 Hợp tác xã ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Nổi bật như Hợp tác xã vận tải Thịnh Cường do cựu chiến binh Nguyễn Đức Thịnh làm Giám đốc, doanh thu hàng năm lên tới 400 tỷ đồng. Hay như Hợp tác xã của cựu chiến binh Nguyễn Văn Đăng ở thị trấn Sông Lô thực hiện thu gom rác thải kết hợp quản lý chợ rất hiệu quả. Hợp tác xã Phú Xuân do cựu chiến binh Nguyễn Thị Hương làm chủ đã ứng dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư trang bị máy móc vào sản xuất nông nghiệp, phát triển giống mới mang lại năng suất chất lượng cao...Theo ông Phùng Văn Tiến, động lực để có những thành quả đó chính là sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các hội viên.

Hội Cựu chiến binh tỉnh còn hướng các hội viên đầu tư phát triển du lịch bền vững kết hợp bảo vệ môi trường sinh thái tập trung ở Tam Đảo, thị xã Phúc Yên... Bên cạnh đó mở rộng các mô hình trang trại, gia trại kết hợp trồng rừng, trồng cây dược liệu ở các xã của Tam Đảo. Các ngành nghề mây tre đan, trồng cây cảnh ở các huyện Lập Thạch, Sông Lô; phát triển các làng nghề cựu chiến binh như nghề mộc ở Thanh Lãng (Bình Xuyên), thị trấn Yên Lạc (Yên Lạc), Am Tường (Vĩnh Tường)... cũng được đẩy mạnh phát triển. Ông Vũ Văn Quân, Phó Chủ tịch hội Cựu chiến binh thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô cho biết, với những mô hình kinh tế phù hợp, đời sống hội viên từng bước được nâng lên và không còn hộ nghèo.

Trong số các hội viên cựu chiến binh nghèo của tỉnh Vĩnh Phúc, còn khoảng 150 hội viên không lao động sản xuất được là do tuổi cao, sức yếu. Hội Cựu chiến binh huyện Sông Lô bằng nhiều cách đã quyên góp ủng hộ sổ tiết kiệm để các hội viên ổn định cuộc sống. Hội còn đẩy mạnh nguồn thu Quỹ đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ những gia đình chính sách, gia đình có công khó khăn. 

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, các cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục giúp nhau làm kinh tế, đẩy mạnh các phương thức sản xuất kinh doanh, làm giàu cho gia đình và góp phần xây dựng quê hương.

Mời các bạn nghe chương trình ngay dưới đây:

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục