Cùng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Khánh ở Trung tâm Nam học Bệnh viện Việt Đức chia sẻ về hành vi tự sướng ở tuổi dậy thì: