Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có lời khuyên dành cho người vợ phải chịu những tổn thương. khổ tâm khi chồng ngoại tình: