Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn cho rằng, người chồng có dấu hiệu tán tỉnh người khác nhưng chưa nghiêm trọng. Trong trường hợp này chỉ nên "rung cây dọa khỉ":