Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có lời khuyên dành cho nhân vật là người vợ đang không biết phải từ chối hay nhận lời trước đề nghị muốn quay lại của ông chồng: