Người chồng phải làm gì trong hoàn cảnh này? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải và chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa ra lời khuyên: