Khi được hỏi cảm xúc sau các phiên chất vấn lần này của Quốc hội, ông Trương Xuân Cừ, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng: “Tôi đánh giá cao các phiên chất vấn lần này của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Các phiên chất vấn có nét đổi mới, thiết thực và hiệu quả. Phần chuẩn bị câu hỏi của đại biểu rất kỹ, hỏi rõ ràng, bám vào tình hình thực tiễn và những vấn đề bức xúc hiện nay, và đều là những vấn đề cử tri cả nước quan tâm. Với những người trả lời thì tôi thấy các đồng chí lãnh đạo, từ Bộ trưởng đến Phó Thủ tướng đều nắm rất chắc các quy định của Nhà nước, các quy định của Chính phủ, đồng thời bám rất sát thực tiễn, theo sát được diễn biến tình hình, nắm số liệu từng ngày, vì thế các trả lời chất vấn rất thuyết phục, chất lượng rất cao”.

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trí tuệ và trách nhiệm cao, với tinh thần đổi mới, Quốc hội đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XV trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi, xây dựng và đã thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các Bộ trưởng trả lời chính, các thành viên Chính phủ: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã tham gia trả lời, giải trình, làm rõ thêm các nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thay mặt Chính phủ báo cáo làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Đây là kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XV tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận: “Việc tổ chức chất vấn có những đổi mới so với trước nhưng các vị đại biểu Quốc hội đã thể hiện nắm chắc thực tiễn với tinh thần xây dựng cao, tiến hành chất vấn bằng các câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, bám sát nhóm vấn đề; đặc biệt là tăng cường tranh luận để làm rõ thêm vấn đề; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, yêu cầu làm rõ trách nhiệm, cũng như đề xuất giải pháp khắc phục; qua đó cũng là những gợi ý, bổ sung giải pháp để Chính phủ, các Bộ, ngành có các quyết sách phù hợp trong quản lý, điều hành, đáp ứng niềm tin và sự mong mỏi của cử tri và Nhân dân cả nước.”

Đã có 134 lượt đại biểu tham gia chất vấn, 12 đại biểu đặt câu hỏi đối với Thủ tướng Chính phủ, có 24 lượt đại biểu Quốc hội đã tiến hành tranh luận để làm rõ hơn vấn đề đại biểu quân tâm. Đối với các đại biểu Quốc hội hỏi nhưng chưa được trả lời hoặc nhiều đại biểu đăng ký nhưng do hết thời gian nên chưa được chất vấn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị gửi câu hỏi đến Thủ tướng Chính phủ, các thành viên chính phủ để được trả lời bằng văn bản.

Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, các vị Bộ trưởng, Trưởng ngành với ý thức, trách nhiệm cao đã trả lời nghiêm túc, không né tránh những vấn đề khó, phức tạp, giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu; đồng thời nhận trách nhiệm về những mặt còn tồn tại, hạn chế của ngành, lĩnh vực; đưa ra các cam kết khắc phục để tạo sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng qua hoạt động chất vấn tại kỳ họp này cho thấy, những nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn là đúng và trúng, phù hợp với thực tế: “Có hai nhóm vấn đề lớn được đưa ra chất vấn kỳ này. Một là, thực trạng và kết quả, bài học kinh nghiệm của công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian qua, chiến lược tổng thể phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới để đảm bảo yêu cầu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh và không để dịch bệnh bùng phát trở lại trong thời gian tới. Hai là, việc ban hành và tổ chức thực hiện các gói hỗ trợ người dân và cho doanh nghiệp, chương trình tổng thể phục hồi, phát triển kinh tế trong thời gian tới trong và thời kỳ hậu đại dịch, gói kích thích kinh tế, tài khóa và tiền tệ và những giải pháp tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.”

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, điều này một lần nữa khẳng định chất vấn là hoạt động giám sát trực tiếp hiệu quả nhất của Quốc hội, góp phần tạo dấu ấn, lan tỏa cảm hứng hành động, sáng tạo trong nỗ lực đổi mới hoạt động giám sát. Quốc hội hoan nghênh sự cầu thị, nghiêm túc, trách nhiệm cao của tập thể Chính phủ trong việc trả lời chất vấn. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, thách thức cần phải có quyết tâm cao, giải pháp đột phá để khắc phục trong thời gian tới. Sau phiên họp này, Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa, tạo chuyển biến tích cực đối với những vấn đề vừa được chất vấn.

Trên cơ sở chất vấn của các đại biểu Quốc hội và trả lời của các thành viên Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, chuẩn bị nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn để trình Quốc hội xem xét, thông qua vào cuối kỳ họp, làm cơ sở để tổ chức thực hiện và giám sát theo quy định. Căn cứ tình hình thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục tổ chức chất vấn tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các cơ quan của Quốc hội trên cơ sở Nghị quyết về chất vấn, tổ chức giám sát việc thực hiện những nội dung được đưa ra chất vấn, chủ động tổ chức các phiên giải trình về những vấn đề bức xúc nổi lên thuộc lĩnh vực phụ trách nhằm đáp ứng yêu cầu của đồng bào, cử tri và Nhân dân cả nước cũng như yêu cầu phát triển bền vững của đất nước./.