Từ đầu kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã tiến hành công tác nhân sự với việc bầu Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và bầu Chủ tịch nước Tô Lâm.

Quốc hội sau đó phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an. Như vậy, cả hai vị trí Phó Chủ tịch Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Công an đều cần được kiện toàn. Ngoài ra, số lượng phó thủ tướng đầu nhiệm kỳ là năm Phó Thủ tướng, hiện nay Chính phủ chỉ có 3 Phó Thủ tướng nên vẫn cần được bổ sung.

Theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Quốc hội có thẩm quyền bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Quốc hội; phê chuẩn nhân sự của Chính phủ theo tờ trình của Thủ tướng.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội.

Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã bầu bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội.

Bà Nguyễn Thị Thanh sinh ngày 10/2/1967; quê quán xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Thanh vận, Cử nhân Luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh từng có nhiều năm công tác tại tỉnh Ninh Bình, trải qua các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn Ninh Bình; Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh; Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh; Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Bí thư Huyện ủy Yên Khánh; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa 13 tỉnh Ninh Bình...

Tháng 4/2020, bà được điều động, bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Như vậy lãnh đạo Quốc hội hiện nay gồm: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và 4 Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định, Trần Quang Phương và Nguyễn Thị Thanh.

Ông Lê Thành Long - Bộ trưởng Bộ Tư pháp giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng trong buổi chiều nay, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Thành Long - Bộ trưởng Bộ Tư pháp giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Thành Long sinh năm 1963. Quê quán ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (nay là phường Quảng Thọ, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sĩ Luật.

Từ năm 1987 đến năm 2011, ông Lê Thành Long trải qua nhiều vị trí công tác tại Bộ Tư pháp. Ông Long có thời gian đi học Thạc sĩ Luật tại Trường Đại học Tổng hợp Calgary, Canada (từ năm 1993-1995) và học Tiến sĩ Luật tại Trường Đại học Tổng hợp Nagoya, Nhật Bản (từ năm 1999-2003).

Tháng 10/2011-3/2014, ông Long làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp.

Từ tháng 3/2014-10/2015, ông Lê Thành Long làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; tháng 10/2015-4/2016 là Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Từ tháng 1/2016, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tháng 4/2016 đến nay, ông Lê Thành Long làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ông được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Thượng tướng Lương Tam Quang, giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an

Với 468/469 đại biểu Quốc hội tán thành (chiếm 96,10% tổng số đại biểu Quốc hội) tán thành bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an với Thượng tướng Lương Tam Quang

Thượng tướng Lương Tam Quang sinh năm 1965, quê ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Ông Lương Tam Quang có trình độ Cử nhân Luật, An ninh.

Quá trình công tác của ông Lương Tam Quang gắn liền với ngành công an. Trước năm 2012, ông là trợ lý Thứ trưởng Bộ Công an. Sau đó, với cấp hàm Đại tá, ông giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an vào năm 2012.

Hai năm sau, ông Lương Tam Quang được thăng cấp hàm Thiếu tướng.

Tháng 10/2017, ông trở thành Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an, và giữ cương vị này trong gần 2 năm.

Được thăng cấp bậc hàm Trung tướng năm 2019, ông Quang nhậm chức Thứ trưởng Bộ Công an vào giữa tháng 8 cùng năm. Gần 2 năm sau, ông kiêm thêm nhiệm vụ Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Tại Đại hội Đảng lần thứ XIII vào đầu năm 2021, ông Lương Tam Quang được bầu làm Ủy viên Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Một năm sau, ông được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng.