Thúc đẩy Công tác xã hội hướng tới một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng

[VOV2] - Trước những thách thức do Covid-19 gây ra với các yêu cầu hỗ trợ cho người dân, nhất là các đối tượng yếu thế bị tác động bởi dịch bệnh, đòi hỏi ASEAN phải nhìn nhận lại tầm quan trọng của công tác xã hội trong sự phát triển của mỗi quốc gia.

Thanh Hương

Với vai trò là Chủ tịch Hiệp hội Nghề Công tác Xã hội ASEAN giai đoạn 2020-2021, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Hiệp hội Công tác xã hội ASEAN lần thứ 9 với chủ để “Thúc đẩy Công tác xã hội vì một ASEAN gắn kết và hòa nhập”. Đây là một hoạt động thường niên theo nghĩa vụ thành viên thuộc kênh hợp tác ASEAN về Phúc lợi xã hội và Phát triển.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan khẳng định, năm 2020 được coi là cột mốc khi các cơ quan chuyên ngành của ASEAN khẩn trương hoàn thành kế hoạch công tác giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch công tác giai đoạn mới 2021-2025."Có thể nói, trước những căng thẳng, thách thức do Covid-19 gây ra, các yêu cầu hỗ trợ cho người dân trong bối cảnh dịch bệnh đối với nhân viên công tác xã hội, đòi hỏi ASEAN phải nhìn nhận lại tầm quan trọng của Công tác xã hội trong sự phát triển của mỗi quốc gia. Cùng với đó, phải đảm bảo tiếp tục cung cấp dịch vụ xã hội cho người dân, đặc biệt là cho các nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội", Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nhấn mạnh.

Thứ trưởng cũng đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị trao đổi, thảo luận để xác định ra những vấn đề, lĩnh vực mới nổi liên quan tới nghề công tác xã hội; chia sẻ những bài học kinh nghiệm; đưa ra các sáng kiến nhằm hiện thực hóa bản Tuyên bố Hà Nội này cũng như thống nhất được về định hướng, ưu tiên cụ thể cho sự phát triển của Hiệp hội trong thời gian tới.

Vừa qua, trước những tác động của xã hội già hóa, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thiên tai và kể cả thảm họa do con người gây ra, với vai trò Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã chủ trì cùng Ban Thư ký ASEAN và UNICEF xây dựng “Tuyên bố Hà Nội về Thúc đẩy Công tác xã hội hướng tới một Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”. Tuyên bố này được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37. Đây là cam kết chính trị ở cấp cao nhất, góp phần thúc đẩy và nâng cao năng lực cho ngành công tác xã hội, qua đó đảm bảo an sinh xã hội và dịch vụ xã hội cho các nhóm yếu thế, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 mà chúng ta đang phải đối mặt hiện nay, từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững, khả năng cạnh tranh và tự cường của Cộng đồng ASEAN.

Tại hội nghị lần này, các nước ASEAN cũng thảo luận về việc thực hiện Tuyên bố Hà Nội thông qua việc xác định các hoạt động chuyên ngành tiềm năng, các vấn đề hiện tại và mới nổi, cũng như các khuyến nghị trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, tư pháp, công tác xã hội và phát triển.

Bên cạnh đó, đây cũng là một diễn đàn để các quốc gia thành viên ASEAN và các bên liên quan chia sẻ bài học kinh nghiệm, thách thức và cơ hội trong việc thực hiện Kế hoạch công tác của Hiệp hội nghề công tác xã hội 2016-2020 hướng tới việc xây dựng các sáng kiến và ưu tiên cho kế hoạch hoạt động tiếp theo giai đoạn 2021-2025.

Tại Hội nghị, đại diện các nước thành viên ASEAN đều đánh giá cao Tuyên bố Hà Nội sẽ "góp phần xây dựng một Cộng đồng ASEAN gắn kết, vì người dân và lấy người dân làm trung tâm". 

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục