Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII:

Tránh hiện tượng chỉ khen không dám chê

[VOV2] - Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng là là dịp sinh hoạt chính trị sâu rộng để mọi người dân đóng góp tâm huyết, trí tuệ vào xây dựng đường lối cho phát triển đất nước.

Thanh Hương

Việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tiến hành từ ngày 20/10/2020 đến hết ngày 10/11/2020. Nhân dịp này phóng viên VOV2 đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về những góp ý cho dự thảo văn kiện của cá nhân ông cũng như cách làm để việc lấy ý kiến này thực sự chất lượng, không mang tính hình thức.

PV: Thưa ông, từ ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ 6 đến nay, trước mỗi kỳ đại hội đảng đều tổ chức lấy ý kiến đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân vào các dự thảo văn kiện trình đại hội. Cá nhân ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa cũng như tầm quan trọng và hiệu quả của công việc này?

Ông Nguyễn Túc: Hai yếu tố tạo nên sự thắng lợi của cuộc cách mạng là đường lối đúng của Đảng và hai là vai trò quyết định của tầng lớp nhân dân. Làm sao để ý đảng lòng dân hợp nhau sẽ tạo nên thành công đó. Với tinh thần đó, tôi thấy việc góp ý qua nhiều kỳ đại hội, kể từ Đại hội VI thì ý kiến chân thành là chủ đạo. Đặc biệt tại đại hội đảng lần thứ VI, góp ý kiến của các nhân sĩ tri thức lão thành cách mạng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triệu tập thì những ý kiến hết sức tâm huyết và chính về những ý kiến tâm huyết đó đã làm cho văn kiện đại hội của chúng ta phản ánh một cách trung thực.

Còn về sau này dần dần thì chúng ta thấy rằng có nhiều ý kiến chưa thật sâu sát, chưa có chất lượng vì họ không nghiên cứu sâu những vấn đề văn kiện viết ra để có ý kiến đóng góp cho sát thực hơn.

PV: Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng như thường lệ thì việc này lại đang được tiến hành. Theo ông thì đợt lấy ý kiến của Đại hội lần thứ 13 này có gì mới và sáng tạo hơn so với những kỳ đại hội trước?

Ông Nguyễn Túc: Lần này đặt vấn đề dân chủ nhưng kèm theo kỷ cương đổi mới đi đôi với phát triển thì tôi nghĩ rằng nguyên chủ đề Đại hội đã cho chúng ta thấy rằng tổng kết 35 năm qua, giúp chúng ta hiểu sâu hơn dân chủ phải trong khuôn khổ pháp luật, chứ không thể có dân chủ vô chính phủ được và hai nữa đổi mới nhằm mục đích để cho đất nước, cho Đảng cho hệ thống chính trị chúng ta phát triển thì ngay cả những chủ đề đó đã làm cho chúng ta phải suy nghĩ hơn. Vừa qua chúng ta thấy rằng có lúc có nơi chúng ta nhấn mạnh nền dân chủ nhưng không chú trọng đúng mức đến kỷ cương, không nhấn dân chủ trong pháp luật thành ra đã có nơi có lúc xảy ra những chuyện không mong muốn.

PV: Theo ông chúng ta cần làm như thế nào để người dân nhiệt tình góp ý và góp ý một cách thật tâm không hình thức.

Ông Nguyễn Túc: Tôi nghĩ rằng hệ thống chính trị của chúng ta ngoài mặt trận hoặc công đoàn, còn có thanh niên, phụ nữ, hội nông dân và các tổ chức khác thì trước hết góp ý thông qua tổ chức mình. Ngoài ra, còn tổ chức góp ý theo địa bàn dân cư do các chi bộ từng cơ sở phát triển. Cũng có thể lấy ý kiến của cá nhân thông qua báo chí, những phương tiện thông tin đại chúng để việc lấy ý kiến nhân dân có hiệu quả. Tôi nghĩ rằng chúng ta những người đóng góp gần nói đúng sự thật cái gì được cái gì chưa được với thái độ chân thành tránh tình trạng chỉ biết khen còn tránh chê.

Tôi mong rằng các cấp ủy Đảng, các tiểu ban giúp việc cho đại hội phải chân thành tiếp thu những ý kiến đúng, đồng thời những ý kiến chưa phù hợp thì chúng ta cũng có trách nhiệm giải trình để người dân được biết, trên dưới có đồng lòng thì mới nhất trí được. Đặc biệt người dân rất ngại khi ý kiến đóng góp của mình không được xem xét mà bỏ ngăn kéo. Dần dân họ thấy nhàm và không nhiệt tình nữa.

PV: Đối với cá nhân ông thì ông quan tâm tới nội dung nào trong dự thảo văn kiện trình Đại hội lần này?

Ông Nguyễn Túc: Văn kiện trình đại hội này thì tôi quan tâm đến hai vấn đề. Thứ nhất là đại đoàn kết dân tộc vì đấy là một truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta và qua 35 năm đổi mới thì quan điểm về đại đoàn kết dân tộc của chúng ta, của Đảng ta, qua mỗi kỳ đại hội đều có bước phát triển. Vì muốn có đoàn kết thực sự thì phải có dân chủ thực sự. Để đoàn kết được trong 35 năm qua thì vấn đề dân chủ trong nhân dân, dân chủ trong Đảng được Đảng ta quan tâm, đặc biệt là sau Đại hội 11, thì Đại hội 12 đưa quan điểm rất mới là muốn đoàn kết trong đảng phải thực sự là hạt nhân trong đoàn kết toàn dân.

Cái thứ hai, tôi quan tâm đến vấn đề xây dựng, chỉnh đốn đảng qua 35 năm đổi mới chúng ta đã có những kỳ tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn đảng. Nhưng mà Nghị quyết 04 của khóa 12 đã mang lại kết quả thiết thực. Tôi muốn rằng tác tổng kết sâu hơn nữa, rút ra bài học kinh nghiệm và kết quả đạt được để chúng ta soi rọi những khóa trước vì sao chỉnh đốn của chúng ta không mang lại những kết quả mong muốn. Tôi sẽ tập trung vào hai vấn đề này cũng chính là hai vấn đề mà tôi được giao trách nhiệm trong Mặt trận để đi sâu vào vấn đề này.

PV: Ông có kỳ vọng cũng như mong muốn như thế nào qua đợt góp ý lấy ý kiến của nhân dân cho dự thảo văn kiện lần này cũng như tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng?

Ông Nguyễn Túc: Tôi nghĩ rằng trình độ dân trí của chúng ta trong những năm đổi mới đã được nâng lên và ý thức dân chủ của hầu hết mọi người đã được phát triển. Tôi tin chắc rằng với trách nhiệm của mình trước nhân dân trách nhiệm của mình trước Đảng và Nhà nước, mỗi người sẽ thấy được bổn phận của mình đối với việc xây dựng đất nước dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh và hy vọng rằng không có những hiện tượng quá đà hoặc quá tả hoặc quá hữu khi chúng ta góp ý xây dựng các văn kiện của Đảng

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông.

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục