Từ khóa tìm kiếm: người dân

Từ 1/7/2021, BHXH Việt Nam chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về dân cư

[VOV2] - Kể từ ngày 01/07/2021, hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chính thức được vận hành, được liên thông với CSLDQG về BHXH.