Ngày 3-4/6, ĐHQG Hà Nội hoàn thành đợt thi đánh giá năng lực (HSA 308) thứ 8. Đây cũng là đợt thi cuối cùng trong năm 2023.

Đợt thi 308 được tổ chức tại 6 địa điểm thi khu vực phía Bắc. Trong đó tại Hà Nội diễn ra 4 điểm thi: Trung tâm Khảo thí ĐHQG Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội), Học viện Ngân hàng. Hai điểm thi còn lại được tổ chức tại Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng – Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (Hải Phòng).

Tại một số điểm thi, Hội đồng thi Đánh giá năng lực triển khai thử nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin để nhận diện thí sinh làm thủ tục trước khi vào phòng thi để áp dụng trong thời gian tới.

Tổng số đăng ký dự thi trong đợt này là 4.853 trong đó có 90,9% thí sinh có mặt dự thi. Hội đồng thi đã đình chỉ 04 thí sinh vi phạm Quy chế thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN.

Điểm bài thi HSA của thí sinh sẽ được rà soát cập nhật lên cổng thông tin https://khaothi.vnu.edu.vn trong ngày 5/6/2023. Giấy chứng nhận kết quả thi đợt 308 sẽ được chuyển qua bưu điện tới địa chỉ liên hệ của thí sinh trong tuần.

Như vậy đến nay, Hội đồng thi Đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông của ĐHQG Hà Nội đã hoàn thành tổ chức 8 đợt thi trong năm 2023. Theo đánh giá của ĐHQG Hà Nội, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế thi. Tất cả các đợt thi, điểm thi sử dụng máy quét kiểm tra an ninh trước khi thí sinh vào khu vực thi.

Số lượt thí sinh dự thi trong năm 2023 là 87.095 (đạt tỉ lệ 96,7% số đăng ký dự thi); 64 thí sinh bị đình chỉ hủy kết quả tất cả các đợt thi vì vi phạm quy chế.

ĐHQG Hà Nội cho biết, phổ điểm và phần trăm thứ hạng điểm thi HSA năm 2023 sẽ được công bố trước ngày 15/6/2023 tại trang https://hsa.edu.vn/ để các cơ sở giáo dục đại học căn cứ xây dựng điểm chuẩn tuyển sinh đại học.

Trung tâm Khảo thí ĐHQG Hà Nội sẽ hỗ trợ các trường đại học xác minh kết quả thi HSA của ứng viên đăng ký xét tuyển đại học năm 2023.