Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 mà không thể dự thi tại Hội đồng thi đã đăng ký, Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT xem xét việc tiếp nhận để tổ chức thi cho các thí sinh chuyển đến từ Hội đồng thi khác nếu đáp ứng các điều kiện:

Thí sinh có nguyện vọng chuyển Hội đồng thi; Hội đồng thi nơi thí sinh đã đăng ký dự thi đồng ý cho thí sinh được chuyển đến dự thi tại Hội đồng thi khác; Hội đồng thi nơi thí sinh có nguyện vọng chuyển đến đồng ý tiếp nhận thí sinh và bảo đảm việc tổ chức thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.

Ngay khi các Sở GD&ĐT thống nhất đồng ý việc chuyển đi và tiếp nhận thí sinh, các Sở cần báo cáo ngay về Bộ GD&ĐT (qua Cục Quản lý chất lượng) để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Trước đó ngày 04/7, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh đã có thông báo thí sinh thi tại Hội đồng thi TP. Hồ Chí Minh có thể chuyển đến dự thi ở Hội đồng thi khác.

Theo đó, các thí sinh đã đăng ký dự thi tại Hội đồng thi TP. Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 không thể về dự thi vào các ngày 07-08/7/2021 có nguyện vọng chuyển đến dự thi ở Hội đồng thi nơi thí sinh đang ở hiện tại sẽ được xem xét thay đổi địa điểm thi.

Để được chuyển dự thi tại Hội đồng thi khác, phụ huynh thí sinh làm đơn và liên hệ Sở GD&ĐT nơi thí sinh dự kiến đăng ký thi để nhận được sự đồng ý tiếp nhận.

Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh sẽ chuyển dữ liệu của thí sinh về Hội đồng thi tiếp nhận và thông tin cho phụ huynh thí sinh các trường hợp được duyệt trước 11g00, ngày 06/7 để các thí sinh chủ động liên hệ và tham gia thi.

Nếu không được sự thống nhất về việc chuyển đến Hội đồng thi mà thí sinh đăng ký, thí sinh vẫn có thể đăng ký thi đợt 2 tại Hội đồng thi TP. Hồ Chí Minh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày 7 và 8 tháng 7 năm 2021. Đến thời điểm hiện tại tất cả các tỉnh, thành phố đều tham gia kỳ thi, một số địa phương đang chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng chia kỳ thi làm 2 đợt.

Ngày mai, 6-7 các thí sinh đến Hội đồng thi làm thủ tục và kiểm tra những thông tin cá nhân lần cuối trước khi bước vào kỳ thi.