Sau đây là đáp án cụ thể môn Toán:

Đề thi môn Toán cũng được các thí sinh và giáo viên nhận xét là "dễ thở", phổ điểm sẽ tập trung ở mức 7 điểm. Đề thi chính thức môn Toán trong kỳ tuyển sinh vào 10 Hà Nội được công bố như sau: