Chính sách tín dụng ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện từ 2007 theo Quyết định số 157 của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến nay, theo thống kê của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, đã có 3,7 triệu lượt học sinh, sinh viên được vay vốn ưu đãi, với doanh số cho vay đạt 73.000 tỷ đồng. Dư nợ chương trình đạt trên 13.301 tỷ đồng với hơn 290.000 hộ gia đình được vay vốn và cho hơn 515.000 học sinh, sinh viên đi học, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,57 % trên tổng dư nợ chương trình.

Số HSSV vay vốn đào tạo bậc đại học chiếm tỷ lệ khoảng 70%, HSSV vay vốn học cao đẳng chiểm tỷ lệ khoảng 18%, HSSV vay vốn học trung cấp chiếm tỷ lệ khoảng 8% và HSSV vay vốn học nghề chiếm tỷ lệ khoảng 4%. Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng thì tỷ lệ HSSV vay vốn ra trường có việc làm chiếm khoảng 70-80%.

Ông Vi Mạnh Thùy, Phó Giám đốc Ban Tín dụng HSSV và các đối tượng chính sách khác, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam cho biết, ngày 23/03/2022, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 05 sửa đổi bổ sung Quyết định 157 về tín dụng ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, mức vay được nâng lên tối đa 4 triệu đồng/tháng.

Mời quý vị nghe ông Vi Mạnh Thùy tư vấn, giải đáp các thắc mắc cụ thể về việc vay vốn ưu đãi đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại đây: