Theo Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 Sở GD-ĐT Hà Nội vừa ban hành, các chương trình ngoại ngữ được dạy tại cấp THPT cũng như điều kiện đăng ký xét tuyển cụ thể như sau:

Chương trình tiếng Anh: được tổ chức học tại tất cả các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều kiện để học các chương trình tiếng Anh tại THPT: học sinh phải học ngoại ngữ 1 hoặc 2 ở THCS là tiếng Anh.

Chương trình tiếng Nhật (ngoại ngữ 1): Học sinh đăng ký dự tuyển học lớp tiếng Nhật ngoại ngữ 1 được đăng ký dự tuyển NV1 và NV2 vào 2 trong 3 trường Trung học phổ thông: Chu Văn An, Kim Liên, Việt Đức, NV3 (nếu có) thuộc KVTS bất kỳ. Điều kiện: học sinh học ngoại ngữ 1 hoặc ngoại ngữ 2 là tiếng Nhật (học đủ 4 năm ở cấp THCS, được thể hiện trong Học bạ THCS).

Trường hợp học sinh đăng ký học lớp tiếng Nhật nhưng không trúng tuyển theo điểm chuẩn lớp tiếng Nhật, sẽ được xét tuyển vào lớp tiếng Anh ở các NV đã đăng ký.

Chương trình song ngữ tiếng Pháp: được tổ chức học tại 2 trường THPT: chuyên Hà Nội- Amsterdam và Chu Văn An. Điều kiện là học sinh học Chương trình song ngữ tiếng Pháp ở THCS, ngoài học lực, hạnh kiểm các lớp THCS và xếp loại tốt nghiệp đạt từ loại Khá trở lên, học sinh phải được xếp loại công nhận tốt nghiệp Chương trình song ngữ tiếng Pháp cấp THCS từ loại Khá trở lên.

Chương trình tăng cường tiếng Pháp (không học các môn Khoa học bằng tiếng Pháp): được tổ chức tại THPT Việt Đức. Điều kiện là học sinh học Chương trình song ngữ tiếng Pháp ở THCS, ngoài học lực, hạnh kiểm các lớp THCS và xếp loại tốt nghiệp đạt từ loại Trung bình trở lên, học sinh phải được xếp loại công nhận tốt nghiệp Chương trình song ngữ tiếng Pháp cấp THCS từ loại Trung bình trở lên.

Chương trình tiếng Pháp hệ 3 năm: được tổ chức tại trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (hệ chuyên) và THPT Sơn Tây (hệ không chuyên). Với học sinh chọn học tiếng Pháp hệ 3 năm tại trường THPT Sơn Tây: Điều kiện một trong các ngoại ngữ đã học ở THCS là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn.

Những học sinh đăng ký dự tuyển chương trình song ngữ tiếng Pháp hoặc tăng cường tiếng Pháp không quy định về khu vực tuyển sinh.

Chương trình tiếng Đức (ngoại ngữ 2) hệ 7 năm: được tổ chức học tại trường THPT Việt Đức cho các học sinh đã được học tiếng Đức trong 4 năm ở cấp THCS và tiếng Đức đạt trình độ A2 trở lên theo khung tham chiếu châu Âu (gọi tắt là nhóm Đức 2-7).

Với học sinh chọn học tiếng Đức (ngoại ngữ 2 hệ 7 năm) tại trường THPT Việt Đức: điều kiện ngoại ngữ 1: học tiếng Anh ở THCS; ngoại ngữ 2: học tiếng Đức đủ 4 năm ở THCS; có chứng chỉ tiếng Đức đạt A2 trở lên theo khung tham chiếu châu Âu.

Với học sinh chọn học tiếng Nhật, Trung, Hàn, Đức (ngoại ngữ 2 hệ 3 năm: sau khi trúng tuyển nhập học vào trường THPT, học sinh có nguyện vọng nộp đơn xin học Ngoại ngữ 2 hệ 3 năm nếu có nguyện vọng. Hiện áp dụng lại 1 số trường công lập và ngoài công lập như Phan Đình Phùng, Việt Đức, Phan Huy Chú, Lô-mô-nô-xốp…

Học sinh có thể đăng ký ngoại ngữ thi bằng một trong các ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tùy theo khả năng, không bắt buộc phải thi bằng môn ngoại ngữ được học ở cấp THCS. Riêng trường hợp học sinh đăng ký học là tiếng Đức ngoại ngữ 2 hệ 7 năm (nhóm 2-7) bắt buộc phải thi bằng tiếng Đức.