Học viện Ngoại giao tuyển 2.200 chỉ tiêu năm 2022 với 5 phương thức xét tuyển. Cụ thể như sau:

1. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GDĐT: 3% (tương đương 67 chỉ tiêu)

2. Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế và kết quả học tập THPT: 52% (tương đương 1143 chỉ tiêu)

Thí sinh cần đáp ứng các điều kiện bắt buộc sau để được xét tuyển theo phương thức này:

- Tốt nghiệp THPT;

- Có điểm trung bình cộng kết quả học tập của 3 học kỳ bất kỳ trong 5 học kỳ lớp 10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12 đạt từ 8.0 trở lên;

- Có một trong các Chứng chỉ quốc tế còn giá trị sử dụng tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển sau đây:

+ Tiếng Anh: IELTS Academic từ 6.0 trở lên, hoặc TOEFL iBT từ 70 trở lên, hoặc các Chứng chỉ Cambridge English Qualifications từ 170 điểm trở lên, hoặc SAT từ 1200 trở lên, hoặc ACT từ 25 điểm trở lên.

+ Tiếng Pháp: từ DELF-B1 trở lên hoặc TCF từ 300 điểm trở lên.

+ Tiếng Trung Quốc: từ HSK 4 (mức điểm từ 270) trở lên.

+ Tiếng Hàn Quốc: từ Topik 3 trở lên.

+ Tiếng Nhật Bản: từ N3 trở lên.

3. Xét tuyển dựa trên Kết quả học tập THPT: 15% (tương đương 330 chỉ tiêu)

Đối tượng: Thí sinh cần đáp ứng các điều kiện bắt buộc sau để được xét tuyển theo phương thức này:

- Tốt nghiệp THPT;

- Có điểm trung bình cộng kết quả học tập của 3 học kỳ bất kỳ trong 5 học kỳ lớp 10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12 đạt từ 8.0 trở lên;

- Đáp ứng một trong các điều kiện sau:

+ Là học sinh trường THPT Chuyên (theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT Chuyên), hoặc trường THPT trong điểm quốc gia;

+ Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi HSG cấp tỉnh/ thành phố lớp 10, lớp 11 hoặc lớp 12; hoặc Có tên trong danh sách tham gia kỳ thi HSG Quốc gia hoặc cuộc thi KHKT cấp Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

4. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022: 25% (tương đương 550 chỉ tiêu)

- Đối tượng: Thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên phạm vi toàn quốc.

- Điểm xét tuyển bao gồm:

+ Tổng điểm của 03 môn thi trong tổ hợp xét tuyển;

+ Điểm ưu tiên về đối tượng và khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu có).

+ Tỷ lệ của các thành phần điểm được quy định cụ thể tại Đề án tuyển sinh năm 2022 của Học viện

5. Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT và phỏng vấn: 5% (tương đương 110 chỉ tiêu)

Đối tượng: Thí sinh cần đáp ứng một trong các điều kiện bắt buộc sau để được xét tuyển theo phương thức này:

- Tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam; hoặc có thời gian học tập ở nước ngoài và ở Việt Nam, tốt nghiệp chương trình THPT ở Việt Nam và có một trong các Chứng chỉ quốc tế còn giá trị sử dụng tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển sau đây:

+ Tiếng Anh: IELTS Academic từ 6.0 trở lên, hoặc TOEFL iBT từ 70 trở lên, hoặc các Chứng chỉ Cambridge English Qualifications từ 170 điểm trở lên, hoặc SAT từ 1200 trở lên, hoặc ACT từ 25 điểm trở lên.

+ Tiếng Pháp: từ DELF-B1 trở lên hoặc TCF từ 300 điểm trở lên.

+ Tiếng Trung Quốc: từ HSK 4 (mức điểm từ 270) trở lên.

+ Tiếng Hàn Quốc: từ Topik 3 trở lên.

+ Tiếng Nhật Bản: từ N3 trở lên.

(Lưu ý: Nếu thí sinh có các Chứng chỉ quốc tế không được liệt kê ở trên, Hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét và quyết định.)

- Có năng lực/ thành tích đặc biệt trong các lĩnh vực Văn hóa, Nghệ thuật, Khoa học, Thể thao, Báo chí - Truyền thông,… được cấp có thẩm quyền xác nhận (tương đương từ cấp Tỉnh/ Thành phố trở lên) và được Hội đồng Tuyển sinh xem xét và quyết định.

- Đoạt giải trong các cuộc thi quốc tế trong các lĩnh vực được Hội đồng Tuyển sinh xem xét và quyết định.

Mỗi phương thức xét tuyển có chỉ tiêu riêng. Trong trường hợp một phương thức không tuyển đủ chỉ tiêu thì số lượng chỉ tiêu còn lại được chuyển sang các phương thức khác.