Kỳ tuyển sinh năm 2023-2024, trường ĐH Xây dựng Hà Nội dự kiến tuyển 3900 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo của trường . Năm nay ngoài các phương thức xét tuyển như năm 2022, một số ngành đặc thù trường sẽ áp dụng phương thức xét tuyển bằng kết quả học bạ.

Các phương thức tuyển sinh của Trường ĐH Xây dựng năm học 2023-2024:

Phương thức 1: Xét tuyển sử dụng kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với tất cả các ngành, chuyên ngành. Các tổ hợp có môn Vẽ Mỹ thuật kết hợp với kết quả thi môn Vẽ Mỹ thuật của Trường, trong đó môn Vẽ Mỹ thuật là môn thi chính, nhân hệ số 2;

Thông báo thi Vẽ mỹ thuật: https://tuyensinh.huce.edu.vn/thong-bao-thi-ve-my-thuat...

Phương thức 2: Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) dựa vào tổng điểm trung bình năm lớp 10, năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 các môn trong tổ hợp xét tuyển tương ứng (áp dụng chung cho cả thí sinh đã tốt nghiệp trước tháng 03/2023) ở một số ngành/chuyên ngành;

Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy năm 2023 do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì tổ chức (sau đây gọi tắt là ĐGTD) ở các ngành/chuyên ngành trừ nhóm ngành Kiến trúc và quy hoạch;

Phương thức 4: Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế Tiếng Anh (Tiếng Pháp) tương đương IELTS 5.0 trở lên, hoặc có kết quả trong kỳ thi SAT đạt từ 1100/1600, hoặc ACT đạt từ 22/36. Các chứng chỉ còn hiệu lực tính đến ngày xét tuyển.

Phương thức 5: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Kế hoạch đăng ký xét tuyển:

Thí sinh thực hiện việc đăng ký xét tuyển trên cả 2 Hệ thống đăng ký của Trường và Hệ thống của Bộ GDĐT, cụ thể như sau:

- Bước 1: Đăng ký trên hệ thống của Trường :

+ Đăng ký trực tuyến qua Cổng Thông tin điện tử: https://xthb.huce.edu.vn

+ Thời gian: Từ ngày 02/5 đến 24 giờ 00 ngày 15/6/2023.

- Bước 2: Đăng ký trên Hệ thống của Bộ GDĐT:

+ Đăng ký trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT.

+ Thời gian: Từ ngày 10/7 đến 17 giờ 00 ngày 30/7/2023.

Công thức tính điểm xét tuyển:

ĐX = (M1 + M2 + M3) + ĐƯT (nếu có)

Trong đó:

- M1 = (TB cả năm lớp 10 môn 1 + TB cả năm lớp 11 môn 1 + TB kỳ 1 lớp 12 môn 1)/3;

- M2 = (TB cả năm lớp 10 môn 2 + TB cả năm lớp 11 môn 2 + TB kỳ 1 lớp 12 môn 2)/3;

- M3 = (TB cả năm lớp 10 môn 3 + TB cả năm lớp 11 môn 3 + TB kỳ 1 lớp 12 môn 3)/3;

- ĐƯT: Điểm ưu tiên KV và đối tượng (thực hiện theo Quy chế tuyển sinh hiện hành).

Điều kiện đăng ký xét tuyển:

Tổng điểm TBC năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 các môn trong tổ hợp xét tuyển phải ≥ 18,0 điểm, trong đó không có điểm TBC môn nào dưới 5,50 điểm.

Chi tiết xem tại link https://tuyensinh.huce.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc