Năm nay, Trường Đại học Thủy lợi tổ chức xét tuyển theo 4 phương thức:

Xét tuyển thẳng: Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức, cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào trường theo ngành phù hợp với môn thi.

Xét tuyển kết hợp kết quả học THPT và các điều kiện ưu tiên xét tuyển: Xét tuyển dựa vào tổng điểm trung bình năm lớp 10, năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 các môn trong tổ hợp xét tuyển tương ứng (thí sinh đã tốt nghiệp trước năm 2024 cũng tính 05 học kỳ như trên), kết hợp với ưu tiên cộng điểm các đối tượng: Học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố; học sinh học tại các trường chuyên; học sinh có học lực xếp loại giỏi năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12; chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Đối với phương thức này, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ 18-21 điểm tùy từng ngành/chương trình đào tạo.

Thời gian đăng ký xét tuyển từ 15/4-14/6/2024.

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024: Thí sinh đăng ký xét tuyển theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được quy đổi điểm thành điểm thi môn ngoại ngữ trong tổ hợp đăng ký xét tuyển (nếu có nguyện vọng).

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức: Phương thức này áp dụng cho 16 ngành/chương trinh đào tạo (Công nghệ sinh học Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật hóa học, Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu...)

Chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành/chương trình đào tạo: