Chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học CMC được thiết kế và xây dựng nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học, kinh tế và đổi mới sáng tạo cho đất nước, góp phần xây dựng Việt Nam hùng cường và mang đến một không gian học tập suốt đời.

Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh áp dụng được kiến thức khoa học cơ bản và toàn diện về quản trị kinh doanh vào thực tiễn nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động về chuyển đổi số và kinh tế số ở trong nước và trên thế giới.

Ngoài kiến thức vững chắc trong phạm vi của ngành Quản trị kinh doanh, sinh viên còn được trang bị kỹ năng nhận thức, thực hành, cũng như phẩm chất và nền tảng đạo đức nghề nghiệp; tự chủ và tự chịu trách nhiệm, khả năng hoạch định, điều phối và tổ chức học tập và công việc. Sinh viên ngành Quản trị kinh doanh được đào tạo kỹ năng ứng dụng công nghệ vào nghiệp vụ quản lí kinh doanh, kỹ năng công dân số, công dân toàn cầu, cũng như khả năng ngoại ngữ chuyên ngành.

Đặc biệt, từ năm thứ hai, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh được lựa chọn các chuyên ngành về Quản trị kinh doanh số, Marketing số (Digital marketing), Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng. Chương trình đào tạo được thiết kế hấp dẫn và đổi mới với những học phần tiệm cận với sự phát triển kinh tế và công nghệ hiện nay như Chuyển đổi kinh doanh số hay Quản trị sáng tạo và kinh doanh số.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh từ trường ĐH CMC có khả năng:Phân tích được các nguyên lý của kinh tế vi mô và vĩ mô trong thời đại số;Phân tích được các tình huống, vấn đề đương thời về tài chính, kế toán, luật thương mại, kinh doanh quốc tế, marketing vào các quyết định trong quản lý doanh nghiệp và đời sống cá nhân.Vận dụng kiến thức về quản trị và kỹ năng tư duy phản biện nhạy bén để giải quyết các vấn đề chuyên môn phức tạp trong môi trường quản trị hiện đại và kinh doanh đa văn hóa.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội việc làm trong các lĩnh vực :Chuyển đổi số,Logistics,Ngân hàng,Tài chính,Marketing số (Digital marketing);Nhân sự 4.0;Truyền thông đa phương tiện và Quản trị sản xuất;Trở thành chuyên gia tư vấn;Chuyên gia phân tích dữ liệu kinh doanh;Chuyên gia phân tích tài chính;Chuyên gia quản lý thương mại;Chuyên gia quản lý dự án;Chuyên gia thiết kế giải pháp logistics và Quản lý chuỗi cung ứng;Chuyên gia Marketing;Chuyên gia dịch vụ khách hàng.

Năm 2023, Ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học CMC sẽ tuyển 500 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo này.

Mã ngành : 7340101, các tổ hợp xét tuyển cho Ngành Quản trị kinh doanh :A00, A01, C00, D01

Chi tiết thí sinh liên hệ trực tiếp với : Phòng tuyển sinh Trường ĐH CMC hotline 0247102999; Email : tuyensinh@cmc-u.edu.vn