Đối với môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT của TP. Hà Nội, thí sinh làm bài theo hình thức thi tự luận, trong thời gian 120 phút, bắt đầu từ 8h00.

Những năm gần đây, cấu trúc bài thi môn Ngữ văn của TP. Hà Nội giữ ổn định gồm 2 phần, cụ thể:

Phần I gồm đọc hiểu văn bản trong SGK và tạo lập đoạn văn nghị luận văn học (nghị luận về thơ và nghị luận về truyện), chiếm khoảng 60 - 70% số điểm.

Đây là phần yêu cầu học sinh nắm vững kiến thức đã học và kĩ năng tạo lập đoạn văn nghị luận về thơ và nghị luận về truyện mà các con đã được rèn luyện hàng ngày. Bên cạnh đó là kĩ năng đọc hiểu và trả lời các câu hỏi đọc hiểu: tác giả, hoàn cảnh sáng tác, ý nghĩa nhan đề, tình huống truyện, ngôi kể, nhân vật, mạch cảm xúc bài thơ, biện pháp tu từ, chi tiết nghệ thuật… Vì thế, khi ôn tập trọng tâm, giáo viên thường lưu ý học sinh ôn theo đặc trưng thể loại của từng kiểu bài.

Phần II chiếm từ 30 - 40% số điểm, đọc hiểu văn bản ngoài SGK và tạo lập đoạn văn nghị luận xã hội. Đây là phần yêu cầu HS có kĩ năng đọc hiểu tốt vì với văn bản học sinh chưa tiếp cận bao giờ, ngoài các câu hỏi đọc hiểu về phương thức biểu đạt của văn bản, chủ đề, các phép liên kết câu, lý giải các chi tiết… là yêu cầu viết đoạn văn nghị luận xã hội (tư tưởng đạo lí hay hiện tượng đời sống), dưới dạng đề trực tiếp hoặc đề gián tiếp (ý kiến, câu nói, nhận định…).

Mặc dù trước kỳ thi, các trường học và giáo viên bộ môn thường xuyên cho học sinh ôn luyện kỹ cấu trúc đề thi. Tuy nhiên với nhiều học sinh đây vẫn là môn "khoai" nhất so với hai bài thi còn lại.

Bấm nghe chia sẻ học sinh trước giờ thi môn Ngữ văn: