Theo quyết định này, điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển vào 56 ngành đào tạo của Trường ĐHSP Hà Nội theo Phương thức 5 (xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực) của 30 ngành đào tạo giáo viên và 26 ngành đào tạo khác.

Với mức 26,65 điểm, ngành Sư phạm Toán dạy bằng tiếng Anh có điểm xét tuyển cao nhất. 15 là điểm xét tuyển thấp nhất cho một số ngành như: Sư phạm công nghệ, Sinh học, Hỗ trợ người khuyết tật.

Các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển theo Đề án tuyển sinh đại học của Trường ĐHSP Hà Nội năm 2023 và đạt điểm đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của từng ngành đào tạo kể trên được công nhận là: Đủ điều kiện trúng tuyển.

Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển nếu có kết quả tra cứu là: "Đủ điều kiện trúng tuyển nguyện vọng..." (nguyện vọng 1 hoặc 2) và thỏa mãn các điều kiện về học lực và hạnh kiểm theo Quy định của Phương thức 5.

Các thí sinh thuộc diện “Đủ điều kiện trúng tuyển” sẽ chắc chắn trở thành tân sinh viên của Trường ĐHSP Hà Nội nếu đăng ký nguyện vọng 1 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng “Mã ngành Trúng tuyển” mà Trường đã thông báo cho thí sinh khi tra cứu kết quả.

Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển theo Phương thức 5 tại địa chỉ: https://ts2023.hnue.edu.vn/.

Trường đại học Sư phạm Hà Nội cũng lưu ý: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở GDĐT và Trường THPT mà thí sinh đã/đang theo học sẽ hướng dẫn chi tiết cách thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mọi thắc mắc về kết quả xét tuyển theo Phương thức 5, các thí sinh có thể gửi thư điện tử kèm minh chứng tới địa chỉ: tuvantuyensinh@hnue.edu.vn.