Cuối tháng 01/2023, Tổ chức Webometrics vừa công bố kết quả xếp hạng các trường đại học theo chỉ số tổng hợp các hồ sơ khoa học Google Scholar (Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles). Đây cũng là 1 trong 3 chỉ số của Bảng xếp hạng đại học Webometrics sẽ công bố kết quả vào tháng 2/2023.

Webometrics là bảng xếp hạng trường đại học trên toàn thế giới dựa trên nền tảng phân tích dữ liệu lớn, trực tuyến, ra đời từ năm 2004, mỗi năm công bố 2 lần vào tháng 2 và tháng 7.

Bảng xếp hạng Google Scholar Citations (GSC) căn cứ vào hồ sơ các nhà khoa học của các cơ sở giáo dục đại học toàn cầu được công bố công khai trên hệ thống Google Scholar. GSC trích xuất 310 hồ sơ cá nhân xuất sắc nhất của mỗi cơ sở giáo dục đại học, không tính 30 hồ sơ từ 1 đến 30 để bảo đảm tính đại diện, tránh cá biệt,… Kỳ công bố này dựa trên số liệu thu thập vào ngày 01-20/01/2023. Kết quả hơn 5000 trường có tổng điểm trên 1000 được đưa vào danh sách công bố của Tổ chức Webometrics.

Bảng xếp hạng đợt tháng 1/2023 ghi nhận Việt Nam có 36 trường có tổng điểm trên 1000, trong đó thứ hạng cao nhất thuộc về Đại học Quốc gia Hà Nội. Kết quả này cho thấy sự tiến bộ của giáo dục đại học nước nhà, so với đợt tháng 7/2021 Việt Nam chỉ có 25 trường.

Với bảng xếp hạng lần này, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đạt tổng điểm 14333, xếp vị trí 14/184 cơ sở giáo dục đại học trong nước, 2554/30000 trên thế giới so với đợt thống kê tháng 7/2022 (xếp hạng 23 trong nước, 3662 quốc tế, với tổng điểm 5418).