Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên (Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội) vừa công bố số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 năm học 2023-2024.

Cụ thể, tổng số hồ sơ mà Trường nhận được là 2975 (trong đó, NV1 là 2668; NV2 là 307), nhiều hơn năm ngoái là 82 hồ sơ.

Tổng số chỉ tiêu là 450 cho 5 khối chuyên (gồm các lớp Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học; mỗi khối chuyên 90 chỉ tiêu) và 90 chỉ tiêu lớp chất lượng cao. Căn cứ vào số lượng hồ sơ đăng ký dự thi và tổng số chỉ tiêu, khối chuyên Tin học có tỷ lệ "chọi" cao nhất: 1/9,93 với 894 hồ sơ đăng ký.

Tiếp đến là khối chuyên Toán với 630 hồ sơ đăng ký dự thi, tỷ lệ chọi là 1/7; Khối chuyên Sinh học năm nay có tỷ lệ chọi thấp nhất 1/3,5, số lượng hồ sơ đăng ký là 319...

Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên tuyển sinh cả nước. Điều kiện dự tuyển học sinh phải xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên; Xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.

Trường dành tối đa là 10% chỉ tiêu tuyển sinh vào các chuyên (khoảng 45 chỉ tiêu) để xét tuyển thẳng học sinh có thành tích đặc biệt xuất sắc.

Theo quy chế, mỗi thí sinh được đăng ký dự thi tối đa vào hai trong năm chuyên: Toán học, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học. Thí sinh lưu ý không đăng ký hai chuyên có cùng thời gian thi môn chuyên.

Các thí sinh phải dự thi 2 môn thi chung là môn Ngữ văn và môn Toán (vòng 1). Tiếp đó thí sinh thi các môn chuyên tương ứng với chuyên đăng ký. Thí sinh đăng ký hai chuyên sẽ phải thi hai môn chuyên (không trùng giờ thi).

Hình thức thi: trắc nghiệm kết hợp với tự luận đối với môn Ngữ văn, tự luận đối với môn Toán (vòng 1) và các môn chuyên.

Thời gian làm bài thi: môn Ngữ văn, môn Toán (vòng 1) 120 phút, các môn chuyên 150 phút. Thang điểm thi: điểm các bài thi tính theo thang điểm 10.

Theo thông báo của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, kết quả thi sẽ được công bố trước ngày 24/6/2023.