Workshop Atelier Terrain (WAT) UNESCO với chủ đề Đô thị và nước đã khai mạc tại trường ĐH Xây dựng Hà Nội. Đây là dự án nghiên cứu nâng cao năng lực thiết kế thông qua hoạt động hợp tác quốc tế và đưa ra các giải pháp sáng tạo cho vấn đề đô thị ở các thành phố khác nhau trên thế giới. WAT UNESCO là hoạt động liên kết thường kỳ giữa UNESCO Chair in Urban Landscape, trường Đại học Montreal với các tổ chức quốc tế, những ý tưởng xuất sắc nhất sẽ được nhận huy chương của UNESCO.

Năm 2023, WAT UNESCO đã lựa chọn địa điểm tới là Hà Nội, Thành phố Sáng tạo và Thành phố vì Hòa bình được công nhận bởi UNESCO, tập trung vào mối quan hệ lịch sử và tương lai của thành phố với hệ thống mặt nước, đặc biệt là với sông Hồng. WAT UNESCO 2023 với chủ đề: "Đô thị và Nước" được tổ chức bởi UNESCO Chair in Urban Landscape cùng với trường Đại học Montreal, trường Đại học Xây dựng Hà Nội, trường Đại học Quốc gia Singapore và trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Thời gian diễn ra các hoạt động liên quan từ ngày 08/05/2023 đến ngày 19/05/2023

Địa điểm: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - 55 Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội