Ngày 15/6, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn ký ban hành thông tư 11/2023-BGĐT về bãi bỏ Thông tư số 23/2014/TT-BGĐT ngày 18/7/2014 của Bộ GD-ĐT ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học.

Cụ thể, các cơ sở đào tạo sẽ chấm dứt việc tuyển sinh chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học kể từ ngày 01/12/2023. Các khóa đã tuyển sinh Chương trình đào tạo chất lượng cao theo thông tư 23/2014/TT-BGĐT được tiếp tục thực hiện cho đến hết khóa học.

Như vậy, năm học 2023-2024 sẽ là năm cuối cùng các trường đại học được tuyển sinh chương trình chất lượng cao, sau đó sẽ bị ngừng tuyển sinh mới chương trình này.

Trước đó, thông tư số 23/2014/TT-BGĐT ngày 18/7/2014 của Bộ GD-ĐT ban hành quy định chương trình đào tạo đại học gồm chương trình đào tạo đại trà và chương trình đào tạo chất lượng cao.

Cụ thể, chương trình đào tạo chất lượng cao được xây dựng và phát triển trên nền của chương trình đào tạo đại trà của cơ sở đào tạo.

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo chất lượng cao phải cao hơn của chương trình đào tạo đại trà tương ứng về năng lực chuyên môn; năng lực ngoại ngữ; năng lực ứng dụng công nghệ thông tin; năng lực dẫn dắt, chủ trì và làm việc nhóm; khả năng thích nghi với môi trường công tác; riêng năng lực ngoại ngữ tối thiểu phải đạt bậc 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương đương).

Cơ sở giáo dục muốn mở chương trình đào tạo chất lượng cao cần đáp ứng một số điều kiện kèm theo.

Cơ sở đào tạo chương trình chất lượng cao sẽ được tự quyết định mức học phí, do vậy chương trình chất lượng cao được nhiều trường tận thu, đưa ra mức học phí rất cao, thậm chí ngày càng mở rộng quy mô đào tạo.