Một nghiên cứu gần đây - do Viện Nghiên cứu người cao tuổi Việt Nam tiến hành tại 6 xã, phường của 3 tỉnh Đắc Lắc, Phú Yên và Quảng Trị với 600 phiếu khảo sát người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên - cho thấy bạo lực của con cái đối với người cao tuổi là khá nghiêm trọng, gây tổn thương về thể chất, tinh thần và thiệt hại về kinh tế. Có 3% số người cao tuổi được hỏi nói rằng họ bị con cái đánh đập; 8,3% bị đe dọa, nhốt trong nhà và 15% bị con cái bỏ rơi, không chăm sóc.

Khó khăn về kinh tế, khác biệt về quan điểm, lối sống là những rào cản ngăn trở sự quan tâm, thấu hiểu giữa các thế hệ. Nhiều cụ chia sẻ kinh nghiệm: Để sống cùng con cái, bản thân người cao tuổi cũng phải "tự điều hòa" để thích ứng.

Nghe chương trình Niềm vui tuổi già ngày 22/3 tại đây: